“De vergeten drukkers” van ‘Trouw’

Plaquette onthuld voor Leeuwarder drukkersfamilie Van der Weij.

Tachtig jaar geleden, op 20 maart 1944, pleegden de Duitse bezetters een overval op de drukkerij van Tiede van der Weij aan de Schrans 91 in Leeuwarden.

Tiede van der Weij en zijn zoons Pieter, Sjouke en Theun.

In de drukkerij werden in het geheim de door gereformeerden opgerichte verzetskranten ‘Trouw’ en ‘Vrij Nederland’ gedrukt. De bezetters hadden de drukkerij al enige tijd scherp in de gaten gehouden.

Vader Tiede en zijn zonen Pieter, Sjouke en Theun – allen lid van de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden – werden ingerekend en naar Duitse concentratiekampen overgebracht waar ze alle vier door ontberingen zijn omgekomen. “Voor zover bekend is er geen gezin uit het Friese verzet zo zwaar door de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog getroffen als de familie Van der Weij”.

De drukkerij aan de Schrans in Leeuwarden, zoals deze er destijds uitzag.

Precies tachtig jaar na de inval in de drukkerij van de familie Van der Weij werd op woensdagmiddag 20 maart 2024 een plaquette onthuld aan het pand Schrans 91 ter herinnering aan deze gebeurtenissen; tegenwoordig is er een kapperszaak gevestigd.

De onthulling werd verricht door twee nakomelingen van de familie Van der Weij, namelijk door mevrouw Greet Steenwijk (oudste dochter van Pieter van der Weij) en de heer Tiede van der Weij (zoon van Klaas van der Weij, de enige overgebleven zoon die de drukkerij later heeft voortgezet). De initiatiefnemer van de plaatsing van de plaquette is Peter de Haan uit Leeuwarden.

De kop van Trouw in de oorlog.

Translation into English:

“The forgotten printers” of ‘Trouw’.

Plaque unveiled for Leeuwarden printer family Van der Weij.

Eighty years ago, on March 20, 1944, the German occupiers raided the printing house of Tiede van der Weij at Schrans 91 in Leeuwarden.

In the printing house, the resistance newspapers ‘Trouw’ and ‘Vrij Nederland’, established by gereformeerden, were secretly printed. The occupiers had been closely monitoring the printing house for some time.

Father Tiede and his sons Pieter, Sjouke, and Theun – all members of the Gereformeerde Kerk in Leeuwarden – were arrested and transferred to German concentration camps where all four perished due to hardships. “As far as is known, no family from the Frisian resistance was as severely affected by the events of the Second World War as the Van der Weij family.

Exactly eighty years after the raid on the Van der Weij family’s printing house, a plaque was unveiled on Wednesday afternoon, March 20, 2024, at the address Schrans 91 to commemorate these events; nowadays, a barber shop is located there.

The unveiling was performed by two descendants of the Van der Weij family, namely Mrs. Greet Steenwijk (oldest daughter of Pieter van der Weij) and Mr. Tiede van der Weij (son of Klaas van der Weij, the only surviving son who later continued the printing house). The initiator of the plaque’s placement is Mr. Peter de Haan from Leeuwarden.