Open Hof kerk Aalsmeer opgeknapt

Onlangs werd de protestantse, voormalig gereformeerde Open Hof kerk aan de Ophelialaan in Aalsmeer opgeknapt.

Het kruis op de voorgevel van de kerk werd opnieuw in de lak gezet (foto: Prot. Gem. Aalsmeer) .

In de eerste plaats werden de gevels van de kerk gereinigd, waarbij ook het kruis op de voorgevel van de Open Hof kerk opnieuw in de lak gezet werd. Ook werd de foyer van de kerk opgeknapt, waardoor deze een stuk aantrekkelijker werd.

Ook de foyer van de Open Hof kerk werd opgeknapt (foto: Prot. Gem. Aalsmeer).

Van Triumphatorkerk naar Open Hof kerk.

De Open Hof kerk werd in 1956 in gebruik genomen en is het kerkgebouw van de Protestantse  Gemeente Aalsmeer. In 2008 fuseerde de Gereformeerde Kerk te Aalsmeer met de Hervormde Gemeente Zuid – die gebruik maakte van de Zuiderkerk – tot Protestantse Gemeente Aalsmeer. Tot 2008 heette de Open Hof kerk ‘Triumphatorkerk’. Op de dag van de fusie, 6 juli dat jaar, werd op het teken van een trompettist de oranje-witte PKN-vlag gehesen, en bij de tweede keer dat de trompet klonk werd de nieuwe naam van de Triumphatorkerk onthuld: Open Hof kerk. De Zuiderkerk werd later afgebroken.

Translation into English:

Open Hof Church in Aalsmeer Renovated.

Recently, the Protestant, formerly ‘gereformeerde’, Open Hof Church on Ophelialaan in Aalsmeer was renovated.

Firstly, the church’s façades were cleaned, and the cross on the front of the Open Hof Church was repainted. Additionally, the church’s foyer was renovated, making it much more attractive.

From Triumphator Church to Open Hof Church.

The Open Hof Church was inaugurated in 1956 and serves as the church building for the Protestant Congregation of Aalsmeer. In 2008, the ‘gereformeerde’ Church in Aalsmeer merged with the South ‘hervormde’ Congregation – which used the ‘Zuiderkerk’ – to form the Protestant Congregation Aalsmeer. Until 2008, the Open Hof Church was called the ‘Triumphator Church’. On the day of the merger, July 6th of that year, the orange-white PKN flag was raised (i.e. flag of the Protestant Church in the Netherlands) at the signal of a trumpeter, and upon the second trumpet call, the new name of the Triumphator Church was unveiled: ‘Open Hof Church’. The ‘Zuiderkerk’ was later demolished.