Uit de pers (10) – 1956 Bekend prediker ging heen

uit-de-pers-logo

Inleiding.

Ds. G. Meynen (1908-1969) schreef  bij het overlijden van de heer D. Schotvanger, bekend evangelist, het hieronder staande artikel, dat in 1956 werd gepubliceerd in het Gereformeerd Weekblad.

“Bekend prediker ging heen.

De heer en mevrouw Schotvanger (en de chauffeur) bij de evangelisatiewagen.
De heer en mevrouw Schotvanger (en de chauffeur!) bij de evangelisatiewagen.

Gaarne wil ik enkele woorden schrijven over het leven en de arbeid van de heer D. Schotvanger, de bekende evangelist van de Interkerkelijke Vereniging ‘De Autozending in Nederland’.

Het is bijna dertig jaar geleden toen we als student hem mochten assisteren bij het besturen van de wagen. En tevens mochten we een woord spreken op de straat.

De jaren door heeft de heer Schotvanger, de stille en tegelijk rusteloze ijveraar voor de zaak van het Koninkrijk Gods, in wiens uiterst bescheiden karakter het evangelie reeds een eigen taal sprak, duizenden en duizenden oude en jonge mensen, zowel op het platteland als in de grote cultuurcentra, bereikt.

Hij, de man van de wintercampagne’, waarin hij de van de kerk vervreemde mens opriep naar zalen en lokalen, en de man van de ‘zomercampagne’, waarin de prachtige wagen van de Autozending hem tevens tot preekgestoelte diende, heeft schier geen uur verzuimd te besteden in de dienst van de Grote Meesteer.

Met grote bewondering mochten we hem gadeslaan in zijn arbeid. Wat ging alles nauwgezet. Wat werden de plannen goed voorbereid. Wat waren de toespraken op de man af. Wat waren ze boeiend, wat waren ze pakkend.

Advertentie van de 'Evangelisatie Vereeniging De Auto Zending' te Amsterdam.
Advertentie van de ‘Evangelisatie Vereeniging De Auto Zending’ te Amsterdam.

Onvergetelijk die toespraak over het woordje ‘bijna’: ’Bijna de trein gehaald – dat scheelt een uur. Bijna de boot gehaald – dat scheelt een dag. Bijna het diploma gehaald – dat scheelt een jaar. Bijna bewogen een christen te zijn – dat is eeuwig’.

De heer Schotvanger heeft heel zijn leven ingezet voor Zijn Zender. Hij was de ziel in de kerkelijke evangelisatiearbeid van menige Zaaiweek. Maar ook wist hij door te dringen tot de meest donkere en afgelegen delen van ons vaderland. Op hoeveel plein en hoeken van straten heeft hij gesproken van de ene weg, de weg naar boven!

Terwijl voor de zomermaanden de plannen voor de arbeid gereed lagen is aan dit werkzaam leven nog betrekkelijk onverwacht een einde gekomen.

Nadat de voorzitter van de vereniging, ds. IJ. van der Zee [1888-1967], in gloedvolle woorden onze heengegane vriend en broeder heeft herdacht, hebben we het aardse reiskleed van deze zo node gemiste kracht, op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam ter ruste gelegd. Daar  wacht hij totdat hij geroepen wordt door Jezus, wien te verkondigen zijn lust en zijn leven was.

Hilversum, ds. G. Meynen“.

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 4e jaargang nr. 26, 30 juni 1956