Voormalige gereformeerde kerk Moerdijk te koop

Het in 1954 in gebruik genomen voormalig gereformeerde kerkgebouw aan de Grintweg 82 aan de rand van Moerdijk – in 2005 als gereformeerde kerk buiten gebruik gesteld – is volgens Erfgoed Expert Redres (weer) te koop.

De in 1954 in gebruik genomen en in 2005 buiten gebruik gestelde gereformeerde kerk met pastorie te Moerdijk.

Deze gereformeerde ’Wederopbouwkerk’ werd in 1954 in gebruik genomen, nadat het eerste kerkgebouw tien jaar eerder, in de Tweede Wereldoorlog, verwoest was. De nieuwe kerk werd ontworpen door architect Cees van der Bom (1903-1991), die meerdere kerken op zijn naam heeft staan, voor een gedeelte in samenwerking met de gereformeerde kerkarchitect Wouter Ingwersen (1926-2011).

De kerk aan de Grintweg werd na de buitengebruikstelling gedurende twee jaar gebruikt door een andere geloofsgemeenschap. Daarna werd de kerk na een ingrijpende verbouwing als woonhuis in gebruik genomen. Bij de verbouwing werd het exterieur van het kerkgebouw, inclusief het torentje (met klok), vrijwel in de originele staat bewaard. Het interieur werd echter geheel omgebouwd tot een moderne en ruim opgezette woning.

De in 1944 verwoeste kerk aan de Zwaluwsedijk.

De vorige, in 1944 verwoeste, gereformeerde kerk stond aan de Zwaluwsedijk en werd in gebruik genomen door de uit de Doleantie afkomstige ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’, die in 1890 geïnstitueerd werd.