“De Bron” IJsselmuiden weer in gebruik

Het interieur van de gereformeerde kerk te IJsselmuiden-Grafhorst, ‘De Bron’ aan de Dijkgraafstraat 4 in IJsselmuiden, is ingrijpend verbouwd. Vooral de grote kerkzaal werd stevig aangepakt.

De gereformeerde kerk ‘De Bron’ te IJsselmuiden (eigen opname).

Er is een geheel nieuw liturgisch centrum aangebracht, terwijl ook alle kerkbanken weggehaald en vervangen zijn door stoelen. Verder is de inrichting van de kerkzaal een kwart slag gedraaid. De hal van de kerk werd ook niet vergeten. De officiële opening vindt plaats in het weekend van 16 en 17 september 2017, aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen.

De grote kerkzaal telt nu ruim 150 zitplaatsen, maar deze kan indien nodig worden uitgebreid door een schuifwand te openen en een bijzaal bij de kerkzaal te trekken, waardoor het aantal plaatsen met 100 kan worden uitgebreid. Door het bijplaatsen van stoelen kan het maximum van 300 zitplaatsen worden gehaald.

Volgens kerkenraadsvoorzitter B. Keulen is de gemeente van ‘De Bron’ weer toekomstbestendig gemaakt. Zowel betaalde professionals als ook gemeenteleden hebben aan het werk meegedaan, dat in juni 2017 begon. Tijdens de verbouwing kerkte de gemeente in het nabijgelegen Ichthus College.

De verbouwing

Geschiedenis van “De Bron”