Vredebergkerk Oosterbeek in de steigers

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze besloot destijds de Vredebergkerk aan de Van Toulon van der Koogweg in Oosterbeek een ingrijpende grote onderhoudsbeurt te geven.

De Vredebergkerk.

In september 2017 werd begonnen met het onderhoud van de kerk. Al het voegwerk wordt vervangen en scheuren in het metselwerk worden gerepareerd. De voormalig gereformeerde Vredebergkerk in Oosterbeek is – zoals wij in april 2016 al meedeelden – vanaf 1 januari 2018 de enige nog in gebruik zijnde kerk van de Protestantse Gemeente.

Open Hofkerk Wolfheze.

Zoals wij destijds ook al berichtten wordt de voormalig gereformeerde ‘Open Hofkerk’ te Wolfheze per diezelfde datum voor de eredienst gesloten. De voormalig hervormde Oude Kerk zal alleen nog worden gebruikt voor bijzondere diensten in het kader van trouw- en rouw en met kerkelijke feestdagen.