Ds. E.G. van Egmond overleden

Op vrijdag 24 november 2017 overleed op 95-jarige leeftijd ds. E.G. van Egmond, de eerste vrouwelijke gereformeerde predikant in ons land.

Ds. Van Egmond (geboren op 1 mei 1922) begon haar studie aan de Vrije Universiteit in 1947 met een stage in de Amsterdamse Ziekenhuizen. Vervolgens was zij vanaf 1948 vier jaar werkzaam als assistente van de gereformeerde predikanten in Hengelo (Ov.). In 1954 werd ze assistente in de geestelijke verzorging in het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord te Zuidlaren. Daar deed ze het normale predikantswerk, behalve het preken, al had ze dat formeel wel mogen doen, omdat de diensten gehouden werden onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. De daar werkzame predikant was er echter tegen. Toen deze ziek werd vroeg de directie mevr. Van Egmond in 1959 diens taak als geestelijk verzorger over te nemen.

Het gereformeerd Evangelisatiecentrum te Baarn vroeg haar in 1965 voor een functie die overeenkwam met de functie van predikant in algemene dienst. ‘Ze kwam op een zeer centrale post terecht met dezelfde arbeidsvoorwaarden als een predikant’. Nadat de generale synode in 1969 besloot de ambten voor de vrouw open te stellen, beriep de synode haar voor die post bij het Evangelisatiecentrum. Overigens lag in het synodebesluit betreffende ‘het openstellen van de ambten voor de vrouw’ vooralsnog de toevoeging besloten, dat ‘indien tot het ambt van dienaar des Woords een vrouwelijk belijdend lid zal worden geroepen, haar in de regel een bijzondere opdracht zal worden gegeven’.

Zo werd zij op 18 januari 1970 predikant in algemene dienst voor de evangelisatiearbeid in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarna werd zij per 1 september 1974 predikant bij de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Buitenveldert, en per 29 maart 1981 predikant met bijzondere opdracht te Bilthoven, in dienst van de Stichting Geestelijke Verzorging De Bilt/Bilthoven in het ziekenhuis Berg en Bosch en in Verpleeghuizen. Ds. Van Egmond ging op 1 maart 1986 met vervroegd emeritaat.

Ds. Van Egmond in 1948, toen zij in dienst van de kerk van Hengelo (Ov.) was (foto: ‘Honderd jaar GK Hengelo’).

Hulppredikantschap in Hengelo (Ov).

Van 1948 tot 1952 verrichtte ds. Van Egmond een hulppredikantschap bij de Gereformeerde Kerk te Hengelo (Ov.). Aan die kerk waren op dat moment twee predikanten verbonden: ds. R. Kooistra en ds. F. Vroon.

Het gedenkboek van de kerk te Hengelo vermeldt daarover het volgende:

“Toen de twee predikanten hier samen werkten kwam er behoefte aan en assistent, die hand- en spandiensten kon leveren. In een advertentie werden gegadigden opgeroepen, en onder die personen was ook een dame: dat stelde de kerkeraad wel voor problemen. Zij was kandidaat in de theologie en werkzaam in de kerk van Amsterdam. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en mevrouw E.H. van Egmond werd [in 1948] benoemd.

“Haar taak werd zeer precies omschreven. Zo mocht zij niet in de dienst voorgaan, want een vrouw op de kansel was ‘verboden’. Slechts één examen moest worden afgelegd om haar de toegang tot de kansel te openen, maar de kerkeraad dacht er niet aan zo’n examen aan te vragen. Zij heeft veel en goed werk voor de jeugd gedaan en zij werd ook wel eens gezonden naar gezinnen met moeilijkheden. Doch dat ene briefje kon zij niet krijgen. In haar Hengelose periode heeft zij met toestemming van de classis wel in kleine gemeenten in Twente gepreekt, waarheen zij dan door autobezitters werd gebracht. Na enkele jaren vertrok zij naar een functie in het landelijk evangelisatiewerk”.

Bronnen:

A. Groenendijk e.a., Een ander ambt. 25 jaar vrouwen in het ambt in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen, 1994

K.K. Lim, Het spoor van de vrouw in het ambt. Kampen, 2001

J.J. van Wieringen, Honderd jaar Gereformeerde Kerk van Hengelo. Hengelo (Ov.), 1992

© 2017. GereformeerdeKerken.info