Postuum Yad Vashem voor echtpaar ds. Kalkman

Voor bewezen moed tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt aan wijlen dominee Dirk Pieter Kalkman (1899-1969) en zijn echtgenote, Klaasje Kalkman (1892-1959), in 2018 de Yad Vashem onderscheiding toegekend.

Ds. D.P. Kalkman (1899-1969) als legerpredikant. Hij was van 1928 tot zijn emeritaat in 1958 gereformeerd predikant te Moordrecht. (Foto: ‘Uit het Moeras Herrezen’. 100 jaar Geref. Kerk van Moordrecht’)

De Israëlische organisatie Yad Vashem herdenkt de Joodse slachtoffers van de Holocaust en mensen die Joden met gevaar voor eigen leven hebben behoed voor deportatie door de Duitsers.

In de voormalige pastorie van de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat 12 te Moordrecht verstopte het domineesechtpaar de Joodse onderduikster Catharina Six tot Oterleek-Kuipers (1886-1968); haar schuilnaam in de oorlog was Ina Hoogeboom-Ouwehand. Ds. Kalkman en zijn echtgenote gingen met hun levensgevaarlijke daad in op het verzoek van ds. H. Post (1900-1982), die van 1939 tot 1965 gereformeerd predikant te Rijnsburg was.

Onderzoek.

Redacteur Henk van Kerkhof van het historische verenigingsmagazine Moerdregt raadpleegde onder meer een naoorlogse briefwisseling van onderduikster Catharina Kuipers met de bevriende familie Hardijzer en sprak uitvoerig met hen. Verder bestudeerde hij het onderzoekswerk van drs. Geert Hovingh, die studie maakte van predikanten in de oorlog die Joden hielpen.

De voormalige gereformeerde pastorie te Moordrecht (foto: ‘Uit het Moeras Herrezen’).

Van zijn onderzoek vervaardigde hij een 111 pagina’s tellend verslag, waarvan hij Yad Vashem op de hoogte stelde. Deze nam toen de beslissing het predikantenechtpaar Kalkman voor de Yad Vashem onderscheiding in aanmerking te laten komen. De medaille en de oorkonde zullen in 2018 worden uitgereikt op de Israëlische ambassade in Toronto, Canada.

Net als die van de gereformeerde predikant ds. W.A. Krijger (1917-1981) en zijn echtgenote zullen ook de namen van Dirk Pieter en Klaasje Kalkman worden bijgeschreven in ‘Muur van Eer’ in het Yad Vashem Holocaustherinneringscentrum in Jeruzalem.