Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken – 10

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van 15, 22 en 29 november en 6 en 13 december 1895, troffen we onderstaande berichten betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken aan.

Als u na één keer klikken op een onderstaande bladzijde de vergrote pagina te zien krijgt, kunt u er nóg een keer op klikken, zodat de pagina heel goed leesbaar is.