Boekje over voorgeschiedenis vGKN

De ‘voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland’ (vGKN) publiceerden eind april 2018 een boekje met een overzicht van de kerkgeschiedenis tot aan het ontstaan van de vGKN, in 2004.

De omslag wordt gesierd met de illustratie van een boerenkool. Het boekje handelt immers over ‘de geboorte van een kerkgenootschap’, de vGKN, en het heet niet voor niets ‘Weet wie je bent’. “Als je wilt weten wie iemand is, dan moet je naar z’n hart kijken. (…) Deze boerenkool laat zich recht in het hart kijken, de basis en oorsprong van zijn bestaan”, zo heet het.

Het boekje is geschreven door ds. A. van Harten-Tip, en is een bewerking van een eerder verschenen serie artikelen die in 2017-2018 gepubliceerd werd in ‘Oasenieuws’, kerkblad van de voortgezette Gereformeerde Kerk Assen e.o. ‘Oase’, waarvan ds. Van Harten predikant is. Het geschrift telt 30 pagina’s en is met kleurenfoto’s geïllustreerd. Het boekje is duidelijk en zeer leesbaar geschreven, zeer geschikt voor de gemeenteleden om meer te weten over de oorsprong van de kerk en evenzeer geschikt voor jongeren.

Inhoud.

In de eerste van een twaalftal hoofdstukken wordt de kerkgeschiedenis beschreven vanaf het ontstaan van de Christelijke Kerk en de uitbreiding ervan tot de tijd van de Hervorming. Hoofdstuk vijf handelt over de tijd vanaf de belangrijke Synode van Dordrecht (1618-1619) tot de Afscheiding van 1834. In de daarop volgende hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de Doleantie van 1886 en aan leven en werk van dr. A. Kuyper (1837-1920). Het verhaal van de tijd tussen synode van Assen 1926, waar dr. J.G. Geelkerken (1879-1960) werd afgezet, en de Vrijmaking in 1944 volgt in hoofdstuk 9 (dr. Geelkerken was predikant van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid; hij werd door de Generale Synode Assen 1926 afgezet in verband met zijn vermeende uitlatingen over de al dan niet zichtbare realiteit van ‘de bomen in het paradijs’ en over het wel of niet ‘spreken van de slang’).

Het kerkzegel van de vGKN.

De laatste hoofdstukken handelen in het kort over de Vrijmaking in 1944 en over de interne moeilijkheden in de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken in de jaren ’60, waaruit de ‘Nederlands Gereformeerde Kerken’ ontstonden. Ook wordt gewezen op het ‘toegroeien naar hereniging’ van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

De laatste twee hoofdstukken handelen over de Gereformeerde Kerken na de Tweede Wereldoorlog en – in het laatste hoofdstukje – over de jaren na 2004, toen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland ontstonden, als reactie op de fusie tussen de Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk (over het ontstaan van de vGKN wordt ook uitvoerig geschreven in ‘Bewust zelfstandig, bewust afhankelijk’, dat destijds door de redactie van GereformeerdeKerken.info voor de vGKN werd samengesteld.

Te bestellen.

Het boekje ‘Weet wie je bent’ is voor € 5 (incl. verzendkosten) verkrijgbaar via e-mail: avanhartentip@filternet.nl of via het volgende e-mail adres: scriba@vgkn.nl