Zalencentrum en kerk Siddeburen worden MFC

Kerk wordt aardbevingsbestendig gemaakt.

De al langer bestaande plannen om het verenigingsgebouw Rehoboth, achter de voormalig gereformeerde, nu protestantse kerk in het Groningse Siddeburen, te vervangen door nieuwbouw en tegelijk de kerk uit 1913 aardbevingsbestendig en energieneutraal te maken, worden na de zomer werkelijkheid.

Gebouw Rehoboth te Siddeburen.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Siddeburen werkt al enkele jaren aan plannen ter vervanging van het gedateerde verenigingsgebouw, dat behalve voor kerkelijke vergaderingen ook voor allerlei verenigingen in het dorp van groot belang is. De toenmalige gemeente Slochteren beloofde € 270.000 bij te dragen aan de verwezenlijking van de plannen, mits het kerkgebouw tegelijk aardbevingsbestendig gemaakt zou worden. Het combineren van de plannen om de kerk aardbevingsbestendig te maken en Rehoboth te vervangen door nieuwbouw eisten meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Na de zomer zal nu met de uitvoering van de plannen worden begonnen. Het is de bedoeling dat in de nieuwbouw van Rehoboth een huisartsenpraktijk met apotheek, de buurtzorg, fysiotherapie en bibliotheek gevestigd zullen worden.

Zo ziet het plan er uit (illustratie: reclamebord aannemer).

Terugloop kerkgang en ledental.

De kerkenraad denkt al langer na over plannen om Rehoboth te vervangen door nieuwbouw, ook in verband met de situatie van de Protestantse Gemeente in het dorp. ‘Hoewel het de komende jaren nog geen probleem is’, is op termijn is een terugloop in kerkgang en ledental te zien. Het wordt dan steeds moeilijker om én de kerk én het achter de kerk gebouwde zalencentrum Rehoboth in stand te houden op de manier zoals het nu functioneert. Op een gegeven moment, zo oordeelde de kerkenraad van de Protestantse Gemeente, moet het gebouwencomplex aangepast worden aan de veranderende maatschappelijke en kerkelijke situatie. ‘Als je dat dan op zo’n manier kunt combineren in een Multi Functioneel Centrum’, waardoor bijvoorbeeld ook iets kan worden gedaan aan terugdringen van de eenzaamheid van de mensen door een ontmoetingsplek te creëren, ‘en zo kunt bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp, maakt dat veel goed voor de energie die je erin steekt’.

De dorpsverenigingen die veel van Rehoboth gebruik maken hebben nu echter wel een probleem; ze zullen moeten proberen gedurende de tijd van de verbouwing ander onderdak te vinden. Sommige verenigingen vragen zich bovendien af of de huur van de nieuwbouw voor hen nog betaalbaar zal zijn.

Bovenaanzicht van de verbouwingsplannen (illustratie: tekening aannemer).

Gereformeerde Kerk werd protestantse gemeente (2014).

De Gereformeerde Kerk te Siddeburen veranderde in 2014 de naam in Protestantse Gemeente, niet omdat samengegaan werd met de (kleine) hervormde gemeente in die plaats, maar omdat ook de landelijke kerk inmiddels al tien jaar lang die naam gekozen had. De Gereformeerde (protestantse) Kerk te Siddeburen had in 2016 ongeveer 530 leden.