Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken – 11

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van 20 december 1895 en 3, 10, 17 en 31 januari en 14 en 21 februari 1896, troffen we onderstaande berichten betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken aan.