Laatste dienst ‘Nieuwe Kerk’ Maasland

Ook een gedenkboekje ‘met herinneringen in woord en beeld’.

Met een bijzondere laatste dienst werd jl. zondag 2 september 2018 afscheid genomen van de protestantse (voorheen gereformeerde) Nieuwe Kerk aan de Huis te Veldelaan te Maasland. Het bijbehorende zalencentrum De Magneet blijft nog tot eind 2018 in gebruik.

De ‘Nieuwe Kerk’ en ‘De Magneet’.

Voorafgaand aan de dienst werd als gemeente gezamenlijk koffiegedronken. Aan de laatste dienst verleende de harmonievereniging Masaland medewerking. De voorgangers waren ds. S.Tj. van der Hauw en ds. B.W.J. de Ruyter.

Het thema van de laatste dienst was ‘Ga met ons mee’: “Dit is de vraag van Mozes aan God: Als U niet Zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken (Exodus 33: 15). (…) Een kerk is meer dan een stapel stenen. Een kerkgebouw is in zekere zin een heilige (aparte) ruimte met een geschiedenis. Het gaat juist om de ervaringen met God en elkaar die die ruimte bijzonder maken”, aldus de begeleidende tekst in de Nieuwsbrief van eind augustus 2018.

Aan het eind van de dienst werden de deuren van de Nieuwe Kerk symbolisch voor het laatst gesloten. De liturgische elementen uit de Nieuwe Kerk krijgen een eigen plaats in de vernieuwde Oude Kerk, die in het vervolg voor de kerkdiensten van de plaatselijke Protestantse Gemeente zal worden gebruikt.

Gedenkboekje.

Met ingang van de volgende week is ook een gedenkboekje verkrijgbaar ‘met herinneringen in woord en beeld, met mijmeringen en terugblikken’. Het boekje kost € 10.