Gedenkboekje na sluiting ‘Nieuwe Kerk’ Maasland

Ter herinnering aan de Nieuwe Kerk in Maasland, die onlangs gesloten werd, is kort na de laatste dienst op 2 september 2018, een gedenkboekje verschenen.

Het heeft niet veel zin veel over de inhoud van het boekje te vertellen, omdat we in onze serie artikelen over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Maasland het meeste wel verteld hebben. Toch is het van belang op het bestaan van het boekje te wijzen.

In ‘Herinneringen aan de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk te Maasland’ wordt uiteraard uitvoerig stilgestaan bij de geschiedenis van de van oorsprong gereformeerde Nieuwe Kerk, die op 10 juli 1958 in gebruik genomen werd. Het gebouw verving de oude Doleantiekerk uit 1888 aan de Doelstraat, die te klein werd.

Het interieur van de ruime kerk wordt in het boekje uitvoerig beschreven, waarbij ook de grote muurschildering boven de preekstoel opvalt, vervaardigd door Cor Wijker (1890-1968) te Egmond aan Zee. Ook het houtsnijwerk op de preekstoel (met de gelijkenis van de zaaier) trekt de aandacht. In 1991 werd het liturgisch centrum aangepast: de kerkenraadsbanken werden daar weggehaald; de ambtsdragers kregen hun zitplaats op de voorste rij in de kerk.

De muurschildering van Cor Wijker.

Veel aandacht wordt in het boekje ook besteed aan De Magneet, het zalencentrum naast de kerk. De Magneet werd op 8 februari 1958 geopend, vijf maanden voordat de kerk zelf in gebruik genomen werd. Het gebouw werd aanvankelijk vooral gebruikt voor het kerkelijk jeugdwerk, de catechisaties en andere kerkelijke vergaderingen. De Magneet veranderde door aanpassingen en verbouwingen in de loop van de tijd van ‘verenigingsgebouw’ in een heus ‘zalencentrum’, waarvan ook de dorpsgemeenschap in breder verband graag gebruik maakte.

De kerk en ‘De Magneet’.

Het boekje besteedt in het kort ook aandacht aan de kosters, de beheerders en de predikanten (met een complete fotogalerij). Ook het orgel ontsnapte niet aan de aandacht van de samenstellers. Het huidige orgel is de uitgebreide versie van het Valckx en Van Kouteren-instrument uit de kerk die in 1888 aan de Doelstraat gebouwd werd. De fa. Pels en Van Leeuwen herplaatste het orgel in 1958 in een andere opstelling in de Nieuwe Kerk.

De laatste bladzijden van het boekje worden gevormd door veranderingen van het interieur van de voormalig hervormde Oude Kerk, die nu dienst doet als kerkgebouw van de protestantse gemeente.

De tekst wordt door het hele (op mooi papier gedrukte) boek heen rijk geïllustreerd met veelzeggende foto’s, vaak in kleur, die een duidelijk beeld geven van de wording, de beginperiode, het interieur en het exterieur van vooral de Nieuwe, maar ook van de Oude Kerk.

  • T. van den Berg-Van der Lely, e.a. (redactie), Herinneringen aan de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk te Maasland. Uitgegeven door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Maasland, 2018, 43 pp., geïllustreerd.