Seminar over Dr. A. Kuyper

‘Journalist onder de journalisten’.

Op dinsdag 2 oktober 2018, van 15.30 tot 17.00 uur, wordt in zaal 11a22 van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam een seminar gehouden over ‘Abraham Kuyper, journalist onder de journalisten’.

Dr. A. Kuyper (1837-1920).

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Amsterdam Centre for Religious History, een overkoepelend orgaan voor onderzoek, onderwijs en publieksactiviteiten van religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit, waarin het Historisch Documentatie Centrum van de VU al enkele jaren participeert.

Ditmaal wordt tijdens het maandelijkse seminar – waarin een spreker van buiten of een onderzoeker aan de Vrije Universiteit zijn of haar onderzoek presenteert – door Johan Snel gesproken over het thema ‘Abraham Kuyper, journalist onder de journalisten’.

Praktisch zijn hele werkzame leven is Abraham Kuyper (1837-1920) actief als journalist, zowel in het politieke dagblad ‘De Standaard’ als in het kerkelijk weekblad ‘De Heraut’.

In het kader van zijn journalistieke arbeid speelde het kerkelijk weekblad van dr. A. Kuyper (De Heraut) een niet te onderschatten rol bij (de voorbereiding van) de Doleantie in 1886.

Waarom het jonge journalistengilde hem als aanvoerder en ‘de grootste’ beschouwt, is echter een goed bewaard geheim. Ook nieuw is Kuypers uitgesproken visie op de nieuwe professie: een eigen normatieve theorie die hij baseert op al even radicale opvattingen over de vrijheid van meningsuiting. Nergens, kortom, is Kuypers pluralisme zo uitgesproken als in de journalistiek. Johan Snel (buitenpromovendus Geschiedenis VU) onderzoekt de journalistiek van Kuyper met het oog op het Kuyperjaar 2020, het honderdste sterfjaar van Kuyper.

Het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit staat aan de De Boelenaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Onderzoekers, studenten en belangstellenden zijn van harte welkom. Opgeven is niet nodig.