Maranathakerk Castricum gaat dicht

Laatste dienst op 30 december 2018.

De op 23 december 1955 in gebruik genomen gereformeerde Maranathakerk in de Prins Hendrikstraat te Castricum gaat na drieënzestig jaar dicht. De laatste kerkdienst zal plaatsvinden op zondag 30 december 2018.

De Maranathakerk te Castricum.

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Castricum zullen daarna alleen nog in de Dorpskerk gehouden worden. Weliswaar zal de Maranathakerk in 2019 nog enige tijd dienst doen als onderkomen voor eigen activiteiten en vergaderingen, maar dat is uitsluitend in afwachting van het gereedkomen van de verbouwing van het vergadercentrum ‘De Schakel’ bij de Dorpskerk aan het Kerkpad. Daarna wordt het gebouw definitief afgestoten.

Samenkomsten.

Ter gelegenheid van de sluiting van de Maranathakerk zal op vrijdagavond 28 december 2018 vanaf acht uur een informeel samenzijn georganiseerd worden ‘voor genodigden, belangstellenden, gemeenteleden, omwonenden en buurtgenoten’, kortom voor iedereen.

Speciaal voor gemeenteleden wordt op zaterdagmiddag 29 december 2018 van half vier tot half zes een samenzijn gehouden waarin ze onder elkaar afscheid nemen van de kerk. Tenslotte zal op zondag 30 december om 10.00 uur de laatste kerkdienst worden gehouden worden. Naast de gebruikelijke onderdelen van een ‘laatste dienst’ zal ook een officieel ‘afscheidsmoment’ ingebouwd worden: een aantal liturgische voorwerpen zal vanuit de Maranathakerk worden uitgedragen en naar de Dorpskerk.

Herinneringen…

De sluiting van de Maranathakerk in Castricum – waartoe al in 2014 besloten werd – roept niet alleen weemoedige herinneringen op bij gemeenteleden en oud-gemeenteleden, maar zal ook bij duizenden vakantiegangers die vanaf de jaren vijftig in de Maranathakerk de diensten bijwoonden, bijzondere herinneringen voor de geest halen.

We komen t.z.t. terug op de laatste kerkdienst.