Laatste dienst in ‘Maranathakerk’ te Castricum

Gedenkboekje uitgegeven.

Zoals we al eerder meedeelden vond de laatste dienst in de protestantse (voormalig gereformeerde) Maranathakerk aan de Prins Hendrikstraat te Castricum plaats op zondagochtend 30 december 2018 om tien uur.

De liturgie van de laatste dienst in de Maranathakerk te Castricum.

Onder leiding van ds. D. van Arkel en kerkelijk werker mevr. E.C. Masetti werd uitvoerig stilgestaan bij de sluiting van de ook voor duizenden vakantiegangers bekende Maranathakerk in de Noord-Hollandse badplaats.

Nadat de kerkdienst op de gebruikelijke wijze was begonnen en na een meditatie – naar aanleiding van een bijbelgedeelte uit Exodus – werden aan het eind van de dienst enkele kerkelijke voorwerpen in handen van gemeenteleden gegeven, die zich voorin de kerkzaal opstelden. Achtereenvolgens waren dat de paaskaars, de kanselbijbel, de doopschaal, het avondmaalsgerei en het antependium, een reisrugzakje en de sleutels van de Maranathakerk en de Dorpskerk, waar de diensten in het vervolg gehouden worden.

De Maranathakerk te Castricum.

Voorafgaande aan elke overhandiging van de voorwerpen spraken de voorgangers een korte gebed uit, waarop door de gemeente geantwoord werd met de woorden ‘Blijf in ons midden, ga met ons mee’. Het avondmaalsgerei en het antependium werden in handen gegeven van de diakenen en een ouderling, terwijl enkele kinderen uit de gemeente een reis-rugzakje kregen, met daarin een kleine matze, een potje honing en een foto van de Maranathakerk. Samen met de voorgangers verlieten de dragers na de zegen de kerkzaal, gevolgd door de gemeenteleden.

Na afloop van de dienst kwam men bijeen in de ontmoetingsruimte van de Maranathakerk ‘voor ontmoeting, het delen van verhalen, een gesprek of om na te praten over de dienst’. Ook was in een tweetal zalen een foto-expositie ingericht, terwijl in de kerkzaal een beeldpresentatie over de Maranathakerk werd gegeven.

Gedenkboekje.

Tijdens de laatste dienst werd een gedenkboekje uitgedeeld.