Laatste kerkdienst in ‘Open Hofkerk’ Apeldoorn

Op zondag 30 december 2018 vond de laatste kerkdienst plaats in de protestantse (van oorsprong gereformeerde) Open Hofkerk in de Boerhaavestraat te Apeldoorn

De liturgie van de laatste kerkdienst in de Open Hofkerk te Apeldoorn.

De kerkdienst begon ‘s middags om half drie en stond onder leiding van ds. C.L. Kraan. Behalve dat de dienst in het teken stond van het afscheid van de Open Hofkerk, werd ook afscheid genomen van de zelfstandige wijkgemeente. Daartoe werd de ambtsdragers van de wijk ontheffing uit het ambt verleend. Aan het eind van de dienst werd de brandende paaskaars naar buiten gedragen, gevolgd door de kerkgangers, onder het zingen van lied 425.

De Open Hofkerk aan de Boerhaavestraat te Apeldoorn.

“De dienst werd bijgewoond door veel bezoekers, ook oud-gemeenteleden en kinderen van oud-gemeenteleden. Het was een uiteraard emotionele bijeenkomst en het vroeg veel tijd, maar het was de tijd waard. Het was een waardig, ontroerend, en zorgvuldig afscheid”, zoals een van de kerkgangers ons meedeelde.

(Met hartelijke dank aan ds. L.J.G. IJkel te Apeldoorn)