‘Rehoboth’ Bellingwolde gaat eraan

Vanouds ‘evangelisatiekerk in rode streek’.

Het voormalige gereformeerde kerkgebouw ‘Rehoboth’ aan de Hoofdweg 130 in het Groningse Bellingwolde gaat tegen de vlakte.

Rehoboth en de voormalige gereformeerde pastorie (foto: Google).

Omdat de kerkdiensten van de per 14 januari 1996 gevormde federatieve Protestantse Gemeente te Bellingwolde in de voormalig hervormde Magnuskerk gehouden werden is toen besloten ‘Rehoboth’ als kerkgebouw buiten gebruik te stellen. Daarna werd het kerkje verbouwd tot een zaal-met-keuken waar – behalve vergaderingen – ook de bekende boekenmarkt in februari gehouden werd (in 2019 voor het laatst).

Maar omdat de Protestantse Gemeente de voormalige aula naast de Magnuskerk kocht en verbouwde tot vergaderlocatie met de naam ‘De Karspel’, was Rehoboth niet meer nodig. Bovendien verkeerde Rehoboth in een slechte staat van onderhoud, zodat eigenlijk groot onderhoud zou moeten worden gepleegd. De gereformeerde pastorie naast het kerkje blijft overeind en wordt door de Protestantse Gemeente verhuurd.

Afscheid van Bellingwoldes eerste gereformeerde predikant (uit: ‘Het Kerkblad’, 5 augustus 1898).

Het besluit tot de sloop van Rehoboth ging niet zonder emoties omdat, volgens een woordvoerder van de kerkenraad, veel gemeenteleden een band met het gebouw hebben. Toch gingen de gemeenteleden er uiteindelijk mee akkoord Rehoboth af te breken. Men hoopt de sloop in de meivakantie te kunnen realiseren zodat de naast het kerkje gelegen christelijke basisschool aan de Nieuweweg er geen last van heeft.

  • Op de geschiedenis van het ontstaan van de Gereformeerde Kerk en haar kerkgebouw te Bellingwolde en het door haar ondernomen intensieve evangelisatiewerk in ‘het rode Oost-Groningen’ komen we binnenkort terug.