Ds. J. Wessel overleden

Op 14 februari 2019 overleed ds. J. Wessel, sinds 1 september 1988 gereformeerd emeritus-predikant in de PKN. Zijn ambtelijke arbeid stond jarenlang in het teken van het gereformeerd Jeugd- en Jongerenwerk in Zeeland en van de gereformeerde Maatschappelijke Arbeid in de provincie Drenthe.

Ds. J. Wessel (1928-2019).

Johannes Wessel werd geboren op 29 augustus 1928, studeerde vanaf 1947 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werd op 21 juni 1953 predikant bij de Gereformeerde Kerk te Neede, op 29 juni 1958 van de kerk te Rotterdam-Feijenoord, op 17 september 1961 van de Gereformeerde Kerk te ‘s-Hertogenbosch en werd op 31 oktober 1965 verbonden aan de kerk van Middelburg. Per 1 april 1968 werd ds. Wessel – als predikant met bijzondere opdracht van de kerk te Middelburg – benoemd tot directeur van de Stichting Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk in Zeeland.

Al twee en een half jaar later werd ds. Wessel per 1 december 1970 als predikant met bijzondere opdracht verbonden aan de Particuliere Synode Drenthe. Hij volgde toen J. Hollenbeek Brouwer (1923-2013) op als directeur van het Gereformeerd Sociaal Centrum Drenthe (GSC). Ds. Wessel werd in een cruciale periode aan het GSC verbonden. Het Gereformeerd Sociaal Centrum stond in 1970 namelijk voor een belangrijke reorganisatie en een nieuwe taakstelling.

Ds. J. Wessel en het GSC-Drenthe