Boekpresentatie op Texel

Zoals wij al eerder berichtten wordt op 13 april 2019 het boek ‘Op Texel ligt Jeruzalem’ gepubliceerd.

De presentatie van het boek, geschreven door de heer G. Roos zal, naar nu bekendgemaakt is, plaatsvinden om 3 uur ’s middags in de Maartenskerk in de Kerkstraat te Oosterend. Het boek telt rond de 335 pagina’s en is voorzien van enkele honderden foto’s en illustraties. “Omdat het dorp Oosterend op Texel diverse kerken telde en omdat veel dorpelingen christelijk waren, noemden sommige mensen het Jeruzalem’.

Het boek geeft een overzicht van de kerkgeschiedenis van het eiland, beginnend met het ontstaan: “Wie woonden er? Heidenen. Waarschijnlijk was Willibrord nauw betrokken bij de kerstening van het eiland. Mensen bouwden houten kerkjes. Zij vervingen ze door tufstenen en later bakstenen bedehuizen. Priesters zwaaiden met de wierookkwast. Later kregen de wederdopers voet aan wal. Na de reformatie kregen gereformeerden het voor het zeggen en kreeg elk dorp een predikant”.

De ‘eerste steen’ boven de hoofdingang van de in 1897 gebouwde gereformeerde kerk in de Peperstraat te Oosterend (Texel). Later kwam het kerkje in het bezit van de ‘Hersteld Verband’-kerk van ds. J.J. Buskes  (foto: Reliwiki, Jan Korpershoek).

Het eerste deel van het boek gaat over al de kerken in de context: het eiland als geheel. Ook het leven van bekende en minder bekende predikanten en het wel en wee van de kerken op het eiland komt aan de orde.

Het tweede deel gaat over al de kerken in Oosterend. Jan en Paula komen aan bod. Er zijn hoofdstukken gewijd aan de eerste gereformeerde dominee Jacob Juch (1819-1883) en aan ds. Johannes Jacob Buskes (1899-1980).

Uiteraard is ook een hoofdstuk opgenomen over het tot stand komen van Samen-op-Wegproces tussen de Gereformeerde Kerk en Nederlandse Hervormde Gemeente en aan het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente in de Schoolstraat. Van lieverlee raakten religieuze aspecten op de achtergrond. Ook op Texel…

Over de Gereformeerde Kerk.

De gereformeerde kerk te Den Burg (op Texel).

Vooral in de volgende hoofdstukken wordt ruimschoots aandacht aan de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk besteed:

Hoofdstuk 12 is het eerste hoofdstuk dat over de Gereformeerde Kerk handelt en is getiteld: ‘Begonnen in een boerenschuur – Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk in Oosterend’ . Dat hoofdstuk behandelt de eerste periode van de geschiedenis, ongeveer tot de komst van ds. Buskes. Hoofdstuk 13, getiteld ‘Het sopte er niet vet’, is in het bijzonder gewijd aan ds. J. Juch, terwijl hoofdstuk 14 is getiteld: ‘Sprak de slang of sprak de satan? – Het Hersteld Verband in Oosterend’.

Hoofdstuk 15 bespreekt vervolgens ‘Buskes, een man van verzet – de kerkelijke weg van ds. J. J.  Buskes’. Hoofdstuk 16 tenslotte behandelt ‘Van gereformeerd naar hedendaags – Na het vertrek van ds. Buskes uit Oosterend’.

* Het boek kan besteld worden via de boekhandel. EAN-code: 9789402907384.