‘Op Texel ligt Jeruzalem’

Op 13 april 2019 verschijnt een boek betreffende de kerkgeschiedenis van Texel, waarin ook uitvoerig aandacht besteed wordt aan de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk op het eiland.

De gereformeerde kerk te Den Burg op Texel .

Het boek begint met de tijd dat de Friezen Donar en Wodan nog dienden. Via de kerstening en de – eerst vooral Doperse – Reformatie en de eeuwen daarna wordt uiteindelijk ook aandacht besteed aan de Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis op Texel, die op 27 oktober 1850 in Oosterend werd ge├»nstitueerd.┬á In 1851 kreeg deze gemeente oefenaar (en al snel officieel dominee) J. Juch (1819-1883) als voorganger, die de gemeente tot 1858 diende.

Sinds 12 mei 1862 voegde de Kruisgemeente van Oosterend zich bij de hoofdstroom van de Afscheiding, de Christelijke Afgescheidene Kerk. Ook de verdere kerkgeschiedenis komt aan de orde, zoals een hoofdstuk over ds. Juch en onder meer over ds. J.J. Buskes (1899-1980), die in Oosterend zijn eerste gemeente vond. Ook de verdere geschiedenis van de Gereformeerde Kerk zal worden behandeld.

Te zijner tijd zullen we nader over het boek berichten.