Onderzoek ’tweede leven’ Maranathakerk Rijnsburg

Zeer onlangs werd het eerste overleg gevoerd tussen de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rijnsburg en de burgerlijke gemeente Katwijk over de nieuwe bestemming van de destijds gesloten voormalig gereformeerde Maranathakerk in Rijnsburg, een gemeentelijk monument.

De ‘Maranathakerk’ te Rijnsburg.

Het overleg handelde over de uitkomsten van het in januari 2019 verschenen onderzoeksrapport van het onafhankelijk adviesbureau Het Oversticht te Zwolle, over de mogelijkheden voor eventueel toekomstig hergebruik van de leegstaande Maranathakerk. Het rapport is getiteld: Een toekomst voor de Maranathakerk Rijnsburg. De kerkenraad deelde mee dat besluitvorming over verkoop van de kerk nu nog niet aan de orde is. Maar zodra het zover is, zullen de leden van de Rijnsburgse protestantse gemeente daarin gekend en erover gehoord worden. Tegen de sluiting van de kerk was in Rijnsburg destijds heftig verzet.

De kerkenraad deelde in een persbericht mee dat voor het hergebruik van de kerk kaders vastgesteld zijn. ‘Zo zal de herbestemming een duurzame oplossing met een gezonde exploitatie moeten bieden, zijn niet alle functies passend bij een (voormalig) kerkgebouw, en moet rekening gehouden worden met de plek van het pand in de wijk’. De kerkenraad wil dat het hele proces van herbestemming zo transparant mogelijk verloopt.

De ‘Maranathakerk’ te Rijnsburg.

Initiatieven en ideeën.

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de herbestemmingsmogelijkheden werd een verkennende marktconsultatie uitgevoerd. Belangstellende partijen werden onder meer via de regionale pers uitgenodigd met ideeën en initiatieven te komen; daarop kwamen negentien reacties binnen. In een deel van de reacties werd gepleit voor behoud van het kerkgebouw; een ander deel vroeg aandacht voor mogelijke overlast voor de omgeving bij een herbestemming van de kerk. Ook werden min of meer concrete initiatieven ingestuurd, die betrekking hadden op de gebieden van zorg, dagbesteding, wonen, kerk en cultuur en recreatieve functies.

Van de onderzochte binnengekomen initiatieven zijn – op grond van aanvullend onderzoek – het meest kansrijk de bouw van woningen in het middensegment. Ook zeer kansrijk zijn de stichting van senioren- en/of starterswoningen, het creëren van dagbesteding ‘zorg en wonen’ en het bouwen van woningen in het dure segment. Als ‘minder kansrijk’ werden op grond van het onderzoek beoordeeld het bouwen van woningen in het lage segment en ‘kerk en randprogramma’.

Gideon.

In oktober 2018 schreef de groep Gideon, die strijdt voor het behoud van de Maranathakerk als kerk en daarover destijds een boekje publiceerde, een ‘brandbrief’ aan de kerkenraad met de mededeling dat het herbestemmingsproces, dat met het onderzoek van Het Oversticht werd ingezet, ‘wellicht een laatste kans is om fouten uit het verleden te herstellen’, waarmee men de sluiting van de Maranathakerk bedoelde. De kerkenraad reageerde daarop dat ‘onze gemeente op gepaste wijze en te zijner tijd volledig over de zaak geïnformeerd zal worden. ‘De wijze waarop wordt door onszelf bepaald en kan niet door derden worden opgelegd’.