Gemeente: ‘Rehoboth’ niet zomaar slopen

“Hoofdweg Bellingwolde beschermd dorpsgezicht”.

De gemeente Westerwolde heeft bezwaar tegen het slopen van Rehoboth, de voormalige gereformeerde kerk te Bellingwolde, die op de nominatie staat in de meivakantie gesloopt te worden.

De voormalige gereformeerde kerk ‘Rehoboth’ te Bellingwolde.

Toen de kerkdiensten in de plaatselijke Magnuskerk gehouden werden en Rehoboth als kerk buiten gebruik gesteld werd, is naast de Magnuskerk een pand aangekocht dat, in plaats van Rehoboth, in het vervolg  als vergaderlocatie dient. Vandaar dat Rehoboth kon worden gesloopt.

Volgens de gemeente Westerwolde is de Hoofdweg, waaraan Rehoboth staat, echter een beschermd dorpsgezicht en is de ‘mededeling van sloop’, die de protestantse kerkenraad aan de gemeente had doen toekomen, niet voldoende. Voor de sloop zou de gemeente namelijk  een omgevingsvergunning moeten afgeven. En dat zal de gemeente niet zomaar doen, zo werd aan het Dagblad van het Noorden meegedeeld. De gemeente liet weten in overleg te gaan met de Protestantse Gemeente om te bekijken of een andere invulling van het kerkgebouw mogelijk is, zodat het niet hoeft te worden gesloopt.

Dat de kerkenraad door de mededeling van de gemeente not amused was is duidelijk. Scriba Astrid Lüürssen deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info het volgende mee:

“Tijdens de aankoop van de aula bij de Magnuskerk (de aula was destijds eigendom van de toenmalige burgerlijke gemeente Bellingwedde – tegenwoordig Westerwolde geheten) is door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente direct verteld dat, wanneer hij de aula bij de Magnuskerk zou kopen, gebouw Rehoboth zou worden afgestoten. We kunnen het geld maar één keer uitgeven. Toen zei de gemeente niet dat dit niet zomaar kan vanwege ‘beschermd dorpsgezicht’.”

“Daarnaast besprak de kerkenraad uitvoerig de voors en tegens omtrent de verkoop van de pastorie en Rehoboth, of alleen van Rehoboth. Daaruit is geconcludeerd dat voor de Protestantse Gemeente het slopen van Rehoboth en het behouden van de pastorie de enige optie is om dit financieel goed te kunnen verantwoorden aan onze gemeenteleden. Daarom houdt de kerkenraad vooralsnog vast aan de sloop van Rehoboth, omdat de Protestantse Gemeente er anders financieel op achteruit gaat”.