Voorbereiding afscheid ‘Rehoboth’ Bellingwolde

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bellingwolde is begonnen met de voorbereidingen voor de afscheidsdienst in gebouw Rehoboth in het dorp, die op zondagmiddag 26 mei 2019 gehouden zal worden.

Evangelisatiepredikant ds. J.A.I. Záborszky (1894-1972) in de jaren ’50 van de vorige eeuw voor ‘Rehoboth’.

Namens de kerkenraad hebben Ria Eerhart, Wim Ekkelkamp en Wolf Jöhlinger een Rehoboth-afscheidsvesper voorbereid. Hedrikus de Vries en Ageeth Klaassen-Vloo zullen de viering muzikaal opluisteren. Op zondag 26 mei a.s. zijn allen die ‘iets met Rehoboth hebben’ welkom om afscheid te nemen van gebouw Rehoboth. De dienst begint om half vier.

“We zullen onder Gods Woord samenkomen én er zal ruimte zijn om herinneringen met elkaar te delen. Afsluitend doen we dan symbolisch voorgoed de deur dicht”, zo deelde de scriba, mevrouw A. Lüürssen, de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.

‘Een digitaal monument over Rehoboth’.

Gemeenteleden en anderen die ‘iets met Rehoboth hebben’ worden uitgenodigd tastbare herinneringen over het voormalige kerkgebouw, ‘zoals foto’s van samenkomsten in Rehoboth, liturgieën, programma’s van verenigingen of iets dergelijks’ in te leveren of mee te nemen naar de laatste dienst. Men wil namelijk de mogelijkheid bekijken van “het bouwen van een digitaal monument van ons Rehoboth op het internet”.

Sinds 1995 diende de voormalige gereformeerde kerk Rehoboth als vergadercentrum van de Protestantse Gemeente Bellingwolde. “Veel lief en leed werd hier met elkaar gedeeld. Verenigingen, clubs, cursussen en  de boekenmarkt waren thuis in Rehoboth. We hebben hier startzondagen gehouden. En natuurlijk waren er kerkenraadsvergaderingen en gemeenteavonden. Vandaar dat op de laatste gemeentevergadering afgesproken werd dat op een gepaste manier afscheid van gebouw Rehoboth genomen zal worden”. Aan de verwezenlijking van deze plannen wordt nu dus hard gewerkt.

Uiteraard komen we op de laatste dienst en de sluiting van Rehoboth later terug.