Rondleiding door Ulrum

Op zaterdag 25 mei 2019 wordt een rondleiding georganiseerd in het Groningse dorp Ulrum, waar in 1834 de Afscheiding van de hervormde kerk begon onder leiding van ds. H. de Cock (1801-1842).

Gebouw Irene (links), naast de hervormde kerk te Ulrum.

De literaire rondleiding wordt georganiseerd door de Stichting Oude Groninger Kerken, de Groninger uitgeverij Passage en door Marcel de Jong, de schrijver van het boek ‘De Afscheiding’, dat in 2018 verscheen. De rondleiding begint om half drie vanuit gebouw Irene in de H. de Cockstraat 3 in Ulrum, naast de hervormde kerk.

Tijdens de wandeling worden allerlei plaatsen aangedaan die een rol speelden tijdens de twisten in het dorp, zoals de hervormde pastorie en ds. De Cocks werkkamer met uitzicht op de kerk en het graf van zijn dochtertje (de hervormde pastorie wordt overigens op maandag 27 mei 2019 overgenomen door de Stichting Oude Groninger Kerken).

Links de hervormde pastorie van Ulrum; rechts gebouw ‘Irene’.

In de Afscheidingstijd werden in deze pastorie twaalf dragonders  ingekwartierd, die de predikant en zijn gezin   terroriseerden. In het dorp werden toen in totaal ruim honderd soldaten bij Afgescheidenen verplicht gehuisvest om vermeende, door Afgescheidenen veroorzaakte, onrust te beteugelen).

“Geïnspireerd door De Cock en zijn  aanhangers” (vooral gelovige armen tegenover de heersende rijke elite  in en buiten het dorp), “nam minister J.R. Thorbecke (1798-1872) de vrijheid van onderwijs, godsdienst en meningsuiting op in de nieuwe grondwet van 1848. Zo stonden de Afgescheidenen aan de wieg van het moderne Nederland”, aldus het bericht van de organisatoren.