‘De Ark’ te Groningen toch nog (maximaal) twee jaar open

Kerk kan intussen wel verkocht worden.

Hoewel – zoals we al eerder meedeelden – het oorspronkelijk de bedoeling was om in de voormalig gereformeerde (nu protestantse) kerk De Ark aan de Haydnlaan in Groningen begin september 2019 de laatste kerkdienst te houden, blijft de kerk ingaande oktober 2019 toch nog maximaal twee jaar in gebruik, zo deelde de scriba van de Protestantse Wijkgemeente De Ark aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.

De Ark te Groningen (Helpman)

De Groninger Protestantse Wijkgemeente ‘De Ark’ in de wijk Helpman fuseerde per 1 januari 2019 met die van de Protestantse Wijkgemeente Immanuelkerk, en aanvankelijk was het de bedoeling de diensten vanaf die tijd alleen nog in de Immanuelkerk te houden. In de loop van 2018 gingen er echter stemmen op om toch nog één keer per maand op zondagmorgen een dienst in De Ark te houden, mits er voldoende menskracht beschikbaar zou zijn om dat mogelijk te maken. Die bleek er inderdaad te zijn en de wijkkerkenraad besloot toen bij meerderheid van stemmen om aan de wens van de gemeenteleden gehoor te geven.

De Ark wordt dus nog maximaal twee jaar op de eerste zondag van de maand (ingaande oktober 2019) gebruikt voor een viering onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad Groningen-Zuid. De laatste reguliere zondagse kerkdienst in De Ark wordt dus in september 2019 gehouden. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen heeft daarmee ingestemd, ‘tenzij er iemand komt met een fantastisch bod zodat De Ark verkocht gaat worden’.

Een oude ansichtkaart van De Ark.

Overigens wordt De Ark ook door de week gebruikt, en wel door het Concertkoor KOV Groningen en door het Toonkunstkoor Bekker voor hun repetities, vanwege de zeer goede akoestiek in de kerk. Ook zijn  er incidentele en structurele verhuuractiviteiten.

De wijkkerkenraad van De Ark verleende overigens vele jaren lang gastvrijheid aan de redactie van GereformeerdeKerken.info voor de ordening, inventarisering en beschrijving van vele (ook vrijgemaakt-) gereformeerde kerkelijke archieven in en buiten de provincie Groningen.