Verbouw van ‘Bethelkerk’ Barneveld van start

 Op zondag 1 september 2019 om half tien zal de ‘laatste dienst’ plaatsvinden in de protestantse (voormalig gereformeerde) Bethelkerk in Barneveld.
Afbeelding van hoe de ‘Bethelkerk’ er na de verbouwing uit ziet (ill.: Prot. Gemeente Barneveld).

Zoals we al eerder berichtten wordt de deze kerk de PKN-kerk van Barneveld,  maar zal ze, alvorens ze als zodanig in gebruik genomen  wordt, ingrijpend worden verbouwd en vergroot. De naam van de kerk zal daarna veranderd worden; vandaar dat tijdens de dienst van 1 september ‘afscheid genomen zal worden’ van de Bethelkerk. De gemeenteleden konden tot jl. 30 april 2019 voorstellen voor een nieuwe naam indienen. Tijdens de ‘vernieuwbouw’ zullen de kerkdiensten gehouden worden in de overigens inmiddels al verkochte (voormalig hervormde) Immanuëlkerk. De Immanuëlkerk zal pas na afloop van de verbouwing van de Bethelkerk worden overgedragen aan de koper, de plaatselijke Marokkaanse Vereniging.

Afbeelding van de verbouwde kerk (ill.: Prot. Gemeente Barneveld).

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barneveld publiceert geregeld nieuwsberichten over de voortgang van de verbouw van de Bethelkerk, die als PDF kunnen worden gelezen. Dat geldt ook voor het boekje over de fondsenwerving.