GereformeerdeKerken.info: 35.000 unieke bezoekers in augustus 2019

Het aantal maandelijkse unieke bezoekers van de website GereformeerdeKerken.info groeit nog steeds.

De website ging in augustus 2015 online, vooral naar aanleiding van het enkele maanden eerder gepubliceerde boek ‘God in de Oorlog‘, waarin onder meer geschreven werd over de vermeende bedenkelijke rol die ‘de leiding’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland zou hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Over de beweringen in dat boek verscheen in augustus 2015 op onze website een uitvoerig redactioneel onderzoeksrapport onder de titel Het bommetje van Trouw.   Daarin kwamen ook de publicaties over God in de Oorlog in het dagblad ‘Trouw‘ aan de orde.

De website GereformeerdeKerken.info stelt zich sindsdien ten doel het publiceren van historische overzichten betreffende de (voormalige en huidige) Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en van nieuwsberichten over de tegenwoordige Gereformeerde Kerken (PKN) en betreffende de (van oorsprong) gereformeerde kerkgebouwen. Om daarmee recht te doen aan de geschiedenis van de GKN.

Aantallen unieke bezoekers.

De groei van het aantal maandelijkse unieke bezoekers van de website kan het best worden weergeven aan de hand van de cijfers over de maanden augustus van 2015 tot en met die van augustus 2019.

Bedroeg het aantal unieke bezoekers in de maand augustus 2015 – de maand waarin de website online ging – ongeveer 1.550 (vooral dankzij publicaties in het Reformatorisch Dagblad), een jaar later stond het aantal unieke bezoekers in augustus op ruim 8.900. In augustus 2017  was het aantal bezoekers ruim 18.000, terwijl in augustus 2018 het aantal van 27.000  unieke bezoekers ruim werd overschreden. In augustus 2019, vorige maand dus, werden 35.000 unieke bezoekers geteld.