‘De steen van Jacob blijft staan…’

Vertrek uit ‘Bethelkerk’ Barneveld wegens ‘vernieuwbouw’.

“Vanochtend zijn we hier voorlopig voor het laatst bijeen; we komen hier natuurlijk terug, maar de kerk zal dan anders zijn”.

Ds. H.M. Dercksen legde op 26 april 1958 de eerste steen voor de nieuwe ‘Bethelkerk’ te Barneveld (foto: ‘Een kerk onderweg’).

Dat was de reden dat de Protestantse Gemeente van Barneveld op zondagochtend 1 september 2019, tijdens een kerkdienst die om half tien begon, afscheid nam van de protestantse (voormalig gereformeerde) Bethelkerk aan de Groen van Prinstererlaan. Alle predikanten die op dit moment verbonden zijn aan de Protestantse Gemeente Barneveld –   ds. H.A. Heuver, ds. J.J. Esveldt, ds. A. Nicolai en ds. A.P. Spaa – gingen in deze dienst voor.

De intochtspsalm was psalm 84 de verzen 1 en 2. Voorafgaande aan de overdenking werd gelezen Genesis 28, het verhaal van Jacobs droom in Bethel.

In de overdenking werd gewezen op de onzekere situatie waarin Jacob zich bevond op de plaats die hij Bethel (‘Huis Gods’) noemde: op de vlucht voor zijn familie, op weg naar een onzekere toekomst, naar vreemde grond. Weliswaar geldt voor de Bethelkerk een andere situatie, maar we zijn hier voor het laatst, op weg naar een toekomst die we niet precies kunnen uittekenen. Wij hebben een plan: we werken samen aan een nieuw Huis van God. Dat is een energie-gevend avontuur, maar ook spannend en niet zonder emotie. Soms met verdriet, omdat we moeten loslaten. Voor Jacob ging in Bethel de hemel open; hij ging op weg naar een nieuwe toekomst, net als wij, als dit huis verbouwd is tot een nieuw Huis Gods.

Wat de naam van de nieuwe kerk zal zijn weten we nog niet. Maar de wens is dat het waarlijk een ‘Bethel’ zal zijn, een Huis Gods. In de nieuwe kerk zal veel glas verwerkt zijn, om te kunnen zien hoe God daar buiten bezig is. Het wordt een nieuw huis, waar we ons kunnen oefenen in het stellen van nieuwe vragen. Niet meer: hoe krijgen we de mensen hier naar binnen, maar: hoe kunnen we elkaar toerusten en inspireren om in de wereld te werken en daar dienstbaar te zijn. Bij alle veranderingen die komen, blijft echter de steen, die Jacob in Bethel oprichtte, staan!

In optocht naar de Achterdorpstraat.

De Immanuëlkerk in Barneveld, die tot het gereedkomen van de ‘vernieuwbouw’ van de huidige Bethelkerk – over ongeveer een jaar – aan de Protestantse Gemeente onderdak zal bieden (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Aan het eind van de dienst werden na de slotzang, psalm 68 vers 7, de liturgische voorwerpen verzameld en door kerkgangers de kerk uitgedragen, de paaskaars voorop. De voorzitter van de kerkenraad sloot daarna symbolisch de ‘Bethelkerk’ voor het laatst en overhandigde daarna de sleutel aan de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

De deur van de Bethelkerk wordt officieel   gesloten en de sleutel wordt door  de kerkenraadsvoorzitter, de heer  Eppie Fokkema (rechts) overhandigd aan de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de heer Wim Broekhuizen (foto:     © Protestantse Gemeente Barneveld).

De optocht leidde vanaf  de kerk aan de Groen van Prinstererlaan via de Schoutenstraat, het Torenplein naar de Achterdorpstraat. Daar werd voor de hoofdingang van de protestantse (voormalig hervormde) Immanuëlkerk samen het Ubi Caritas gezongen, waarna de kerk  werd binnengegaan. Daar werd de paaskaars van de Immanuëlkerk aangestoken met die van de Bethelkerk.

De stoet op weg van Bethelkerk naar de Immanuëlkerk (foto:  © Protestantse Gemeente Barneveld).

Als de ‘vernieuwbouw’ van de huidige Bethelkerk over ongeveer een jaar achter de rug is, zal de nieuwe kerk aan de Groen van Prinstererlaan met een nieuwe naam,   onderdak bieden aan de Protestantse Gemeente van Barneveld. De inmiddels verkochte Immanuëlkerk zal daarna worden overgedragen aan de koper, de plaatselijke Marokkaanse Vereniging.

Geluidsopname van de dienst op zondag 1 september 2019