Wilhelminakerk Bussum blijft toch open

Hoewel eerder door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Bussum besloten was de protestantse (voormalig gereformeerde) Wilhelminakerk voor de kerkdiensten buiten gebruik te stellen en de diensten voortaan te houden in de protestantse (voormalig hervormde) Verlosserkerk, is deze beslissing door de kerkenraad enige tijd geleden definitief teruggedraaid.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Wilhelminakerk te Bussum.

Aanvankelijk had de kerkenraad namelijk besloten de Wilhelminakerk per 1 januari 2018 voor de eredienst te sluiten en in die kerk in het vervolg andersoortige activiteiten te laten plaatsvinden, die ‘het geloof voor andere doelgroepen aantrekkelijk moeten maken’. Zo was het de bedoeling er onder meer ‘kliederdiensten’, ‘stiltediensten’ en maaltijden-met-een-gesprek te houden, maar geen reguliere kerkdiensten meer.

Wilhelminakerk toch weer voor eredienst in gebruik.

De kerkenraad won enige tijd na de genomen beslissing “nadere adviezen” in en kwam daarop – zo bevestigde de kerkenraad tegenover de redactie van GereformeerdeKerken.info   – tot de conclusie dat het beter was de Wilhelminakerk toch weer voor de kerkdiensten open te stellen en de Verlosserkerk ‘buiten gebruik te stellen en uit de exploitatie te nemen’ (= te verkopen). De Wilhelminakerk zal dus per 1 januari 2020 weer voor de eredienst in gebruik genomen worden.

Alsdan beschikt de Protestantse Gemeente te Bussum over twee gebouwen waar de kerkdiensten gehouden worden, namelijk de (voormalig hervormde) Spieghelkerk en de (voormalig gereformeerde) Wilhelminakerk.