Verkoop Maranathakerk Rijnsburg aanstaande

Woensdag 6 november 2019 is de laatste dag dat belangstellenden kunnen inschrijven voor de koop van de voormalig gereformeerde Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat te Rijnsburg.

De monumentale Maranathakerk te Rijnsburg.

In diverse media werd een advertentie geplaatst waarin werd meegedeeld dat minimaal € 575.000 geboden zal moeten worden wil men kans maken het gebouw te kunnen kopen. Ook moet men opgeven welke plannen men met het gebouw heeft, want aan de verkoop heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente verscheidene voorwaarden verbonden. Zo mag het gebouw niet voor iedere bestemming worden gebruikt, en moeten bieders de uiteindelijk bestemming van het gebouw duidelijk omschrijven in een bij de bieding gevoegd schrijven.

“Indien binnen tien jaar na kwijting een andere bestemming wordt gegeven aan het gebouw, kan dit alleen geschieden met toestemming van de verkoper, met eventueel de mogelijkheid voorwaarden te verbinden aan de goedkeuring”.

De kerkenraad heeft daarmee duidelijk te kennen gegeven dat niet elke bestemming zal worden geaccepteerd; de kerkenraad beslist uiteindelijk zelf wie het gebouw mag kopen.

Daarmee komt dan hopelijk een eind aan een jarenlang verbeten gevoerde strijd over de afstoting van de monumentale Maranathakerk. De verkoop van de kerk lag in de kerkelijke gemeente zeer gevoelig.