Goede Herderkerk Oldebroek vijftig jaar

Ook wordt een boekje uitgegeven.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te Oldebroek wordt op zaterdag 28 september 2019 een feestavond gehouden; ook op zondag wordt in de dienst aandacht besteed  aan het heuglijke feit.

De tegenwoordige gereformeerde Goede Herderkerk te Oldebroek.

De huidige Goede Herderkerk aan de Van Asch van Wijcklaan in Oldebroek werd in 1969 gebouwd en in gebruik genomen, nadat de oude gereformeerde kerk aan de Rustenburgsweg te klein geworden was. Voor de feestavond op 28 september – waar belangstellenden hartelijk welkom zijn – is een programma opgezet met filmpjes, sketches, verhalen en zang. De avond, die om zeven uur begint, wordt samengesteld en uitgevoerd door gemeenteleden van de Goede Herderkerk.

Ter gelegenheid van het jubileum zal, zo werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld, ook een boekje worden gepubliceerd. De verschijningsdatum is nog niet bekend, maar we komen er t.z.t. op terug.

De oude kerk aan de Rustenburgsweg.

De in 1889 gebouwde Dolerende kerk aan de Rustenburgsweg te Oldebroek. Het gebouw werd gesloopt nadat in 1969 de huidige Goede Herderkerk in gebruik genomen werd.

Nadat op 4 november 1888 ten gevolge van de Doleantie in het Gelderse Oldebroek de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) was geïnstitueerd, werd enkele maanden later, op 28 februari 1889,  besloten een kerk te bouwen aan de Rustenburgsweg. Een van de gemeenteleden, J.J. Brandts, had daar namelijk een veertien are metend stuk grond   gratis ter beschikking gesteld. Voor de bouw van de kerk had men om zich heen gekeken en besloten werd de toenmalige gereformeerde kerk van Doornspijk (aan de Zuiderzeestraatweg) als voorbeeld te nemen.

De kerk in Oldebroek zou driehonderd zitplaatsen tellen, en achter tegen de kerk zou een vergaderruimte  worden gebouwd. De kerk zou acht bij vier meter tellen  met een schuin aflopend dak: de kerkzaal zou worden voorzien van twaalf rijen van acht stoelen en daarachter vier rijen banken. Verder waren er twee paden aan weerszijden van de stoelen en aan de zijkanten twee rijen banken van vier plaatsen. Aan weerszijden van de preekstoel waren twee rijen banken, aan de zuidzijde voor de kerkenraad en aan de noordzijde voor het predikantsgezin en – later – voor het gezin van het schoolhoofd. Omdat men een predikant wilde beroepen moest er naast de kerk ook een pastorie komen. Besloten werd daarvoor als model te nemen de gereformeerde pastorie van Heerde.

Naar de Goede Herderkerk.

De Goede Herderkerk te Oldebroek in aanbouw (foto: ‘Gereformeerden in Oldebroek vroeger en nu)’.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw breidde Oldebroek zich sterk uit. Ook de Gereformeerde Kerk zag haar ledental vermeerderen, waardoor de kerk aan de Rustenburgsweg  te klein werd. Sommigen dachten aanvankelijk aan vergroting van de bestaande kerk, maar omdat dit als enige voordeel had dat er  tachtig extra zitplaatsen gewonnen werden, maar de gewenste meerdere ruimte voor de preekstoel niet kon worden verwezenlijkt, en bovendien  de  bouwkundige toestand van dak, muren en fundamenten (kortom: van alles) slecht was, werd dat plan afgeblazen.

Omdat verscheidene oudere gemeenteleden aan de locatie van het kerkgebouw gehecht waren werd eerst bekeken of de bestaande kerk kon worden afgebroken en op ongeveer dezelfde plaats vervangen kon worden door een nieuwe, grotere kerk. De grote, hoge pastorie voldeed echter niet aan de wensen van het aanstaande predikantsgezin, zodat besloten werd van herbouw van de kerk op die plaats af te zien en het  terrein met de gebouwen aan de Rustenburgsweg te verkopen (wat uiteindelijk fl. 63.000 opbracht).

In de nieuwe wijk van Oldebroek werd aan de Van Asch van Wijcklaan voor fl. 611.000 een nieuwe kerk gebouwd, de huidige, nu vijftigjarige, Goede Herderkerk. Deze werd op 22 mei 1969 in gebruik genomen. Op 18 mei was in de oude kerk de laatste dienst gehouden.

  • We komen te zijner tijd op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Oldebroek uitvoerig terug.

Bron:

H. Boeve, Gereformeerden in Oldebroek vroeger en nu. Oldebroek, 1984