Restauratie interieur kerk Onderdendam

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) kreeg een positieve beoordeling op haar aanvraag bij de provincie Groningen om het interieur van de voormalige gereformeerde kerk in het Groningse Onderdendam te restaureren. Vermoedelijk kan in 2020 met het werk begonnen worden.

Kerk en pastorie te Onderdendam.

Een belangrijk onderdeel van de restauratie is het terugbrengen van de originele kleuren, die voor de Groninger variant van de  Amsterdamse School, de stijl waarin de kerk in Onderdendam in 1932 door architect Albert Wiersema werd gebouwd, van grote betekenis is. Ook zullen de karakteristieke glas-in-loodramen van de kerk alsmede het pleisterwerk worden aangepakt. De kerk met het ervoor geplaatste hek en de ernaast liggende pastorie – liggend bij de ingang van het dorp – zijn beschermde rijksmonumenten.

Een gedeelte van de gebrandschilderde ramen (foto: Reliwiki, Gert-Jan Lobbes).

De buitenkant ook nog even afmaken.

Weliswaar werd het exterieur van de kerk in de afgelopen jaren al voor een groot deel aangepakt, maar toch is ook daar nog het een en ander te restaureren. De hoek van een zijgevel met de achtergevel is verzakt en het metselwerk op die plaats gescheurd. Het is nodig een nieuw stuk fundering aan te brengen. Ook het voegwerk van de toren en de loodverbindingen tussen kerk en toren moeten  worden gerepareerd. Inmiddels werd door OVT-architecten in Groningen in overleg met de SOGK een restauratieplan opgesteld.