Verkoop Maranathakerk Nijmegen vooralsnog stopgezet

Grote spanningen door verkoopbesluit.

De procedure met betrekking tot de verkoop van de protestantse (voormalig gereformeerde) Maranathakerk te Nijmegen is stopgezet.

De Maranathakerk te Nijmegen (foto: Wikipedia).

Volgens de laatste nummers van het kerkblad Over & Weer van de Protestantse Gemeente Nijmegen waren grote problemen ontstaan nadat de kerkenraad in juli 2017 het besluit genomen had om de Maranathakerk aan de Steenbokstraat te verkopen. Het bestuur van de gemeente kwam daardoor onder zulke grote spanningen te staan dat ‘verder gaan op dezelfde manier niet meer verantwoord’ geacht werd. De kerkenraad legde het vergaderwerk daarom gedurende enkele maanden stil. Ook de berichtgeving over wat in de kerkenraad en de kleine kerkenraad speelde werd gedurende enige tijd stopgezet.

Een interim-predikant werd benoemd om te trachten de zaak weer vlot te trekken en bovendien werd een externe visitatie ingezet ‘om de dynamiek van desintegratie te stoppen en om te buigen naar herstel, onderling contact en het besef er met elkaar voor de hele gemeente te gaan’. Stappen worden gezet om de werkperiode van de interim-predikant te verlengen tot voorjaar 2021. Gebleken is echter dat intussen ‘zeer betrokken medereizigers’ voor de kerk verloren gingen.

“Met het oog op de nieuwe beleidsvisie en een nieuwe bestuursstructuur is besloten de verkoopprocedure van de Maranathakerk voor een niet nader genoemde periode stop te zetten”.