Forse aderlating, maar overigens kleine daling ledental vGKN

Grootste kerk vertrekt naar Vrije Evangelische Gemeenten.

Voor het eerst sinds het ontstaan van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN), is  het Jaarboekje, waarvan op woensdag 13 november 2019 jaargang 2019-2020 verscheen, in verband met de privacy wetgeving niet meer buiten het eigen kerkverband verspreid. Het is in digitale vorm gepubliceerd. Later werd ook een verkorte papieren versie gedrukt.

De (verkorte) papieren versie van het digitale jaarboekje.

De inhoud heeft in zoverre een ingrijpende verandering ondergaan dat de meeste gegevens van de grootste  kerk van het kerkverband,  die van  het Friese Harkema,  niet meer zijn meegenomen. Deze kerk   vertrekt namelijk, tot grote spijt van de synode van de vGKN, per 1 januari 2020 met haar momenteel 774 leden (vorig jaar 819) naar de Vrije Evangelische Gemeenten. Daarover berichtten we al eerder. Al een paar jaar geleden stapte de kerk van Garderen over van de vGKN naar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Voor het overige is het totaal aantal leden van de zes nog resterende kerken – vergeleken met het vorige jaar – iets teruggelopen; daarmee volgt de vGKN de landelijke trend bij de andere kerken.  De kerk van Assen telt nu 65 leden (was vorig jaar ook 65); de kerk te Boelenslaan-Drachtster Compagnie heeft momenteel 86 leden (vorig jaar 83); de kerk van Boornbergum-Kortehemmen noteerde  519  leden (538); de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude heeft nu 419  leden (vorig jaar 422); de kerk te Noordwolde 112  (tegen 113  vorig jaar), en de kerk van Noordwijk noteerde 26 leden, tegen 30 vorig jaar.

Daaruit valt op te maken dat het kerkverband (de enorme aderlating door de vertrekkende kerk van Harkema niet meegerekend)  een klein verlies van 24 leden onderging (dit jaar 1227 leden, vorig jaar 1251). Aan het kerkverband zijn  per 1 januari 2020  vijf gemeentepredikanten, twee emeriti en  een predikant op art. 14 KO verbonden.

Scriptie over ‘plaatsbepaling vGKN t.o.v.  PKN’.

De scriptie van Naomi van Lobenstein.

Onlangs verscheen een interessante scriptie over ‘de plaatsbepaling  van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland ten opzichte van de Protestantse Kerk in Nederland’. De scriptie  werd onder de titel ‘Bewust zelfstandig, bewust afhankelijk’ geschreven door Naomi van Lobenstein.