Presentatie ‘Namen om te noemen’

Op woensdagmiddag 1 april 2020 wordt in het auditorium op de eerste verdieping van de Vrije Universiteit het boek Namen om te noemen.  De herdenkingsplaquettes 1940-1945 aan de Vrije Universiteit,  gepresenteerd.

De plaquette in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Het boek zal aangeboden worden door  Wim Berkelaar, Ab Flipse, George Harinck, Tjeerd de Jong en Gert van Klinken. Naast dit auditorium staat een plaquette waarop negentig namen prijken. Boven de plaquette staan de volgende woorden: ‘Ter nagedachtenis aan de leden van de Civitas Academica die tijdens de bezetting 1940-1945 hun leven hebben gegeven voor Vaderland en Vrijheid’.

In dit boek wordt ingegaan op allen die op de plaquette staan vermeld, hoogleraren, studenten en  niet-wetenschappelijk personeel: wie waren zij, hoe was hun leven voor en tijdens de oorlog en hoe kwamen ze om het leven? Bovendien wordt vermeld hoe de plaquette tot stand kwam,  in welke traditie het herdenken aan de Vrije Universiteit  stond en hoe de plaquettes pasten in de herdenkingspraktijken aan andere universiteiten en hogescholen.