TV-opnames in Lollum om ‘kathedraal’ te redden

Uitzending op zondag 9 februari op NPO 2 om  19.55 uur

De secretaris van de beheersstichting van de uit 1915 daterende Greidhoekekathedraal in het Friese Lollum is blij met de aandacht die de Evangelische Omroep aan de monumentale voormalige gereformeerde dorpskerk wil geven met haar TV-programma NieuwLicht.

De gereformeerde Greidhoeke kathedraal in Lollum.

Op donderdag 9 januari 2020 werd het TV-programma in de kerk opgenomen. Vele belangstellenden waren er op afgekomen, zodat de kerk weer eens vol zat, vijf jaar nadat het bedehuis aan de eredienst onttrokken werd. Tevoren was de inmiddels verwaarloosde kerk door veertien vrijwilligers schoongemaakt.

Al vijf jaar probeerde de beheersstichting voor de indrukwekkende kerk een nieuwe functie te bedenken, maar zonder succes. Dat kwam  vooral omdat er voor een half miljoen euro achterstallig onderhoud is; en dan heeft men het alleen nog maar over het meest nodige onderhoud. Omdat de kerk geen rijksmonument is kan geen aanspraak op subsidies gemaakt worden. En ook het Waddenfonds ging niet in op een aanvraag om een half miljoen euro financiële steun. Men hoopt dat het programma NieuwLicht (dat op zondag 9 februari 2020  wordt uitgezonden op NPO 2 om 19.55 uur)  verandering ten goede in de zaak brengt.

Allerlei plannen…

Tijdens de opname voor het programma werden door een drietal teams van deskundigen plannen ontvouwd voor een herbestemming voor de kerk van Lollum. Een van de teams meende dat de kerk het best tot haar recht zou komen ‘als rustgevende ruïne’, door het onder meer van het dak te beroven. Een ander plan was om in de kerk zwevende luxe kamers te projecteren die op katrollen in de nok van de kerk zouden bewegen.

De meeste aanwezige Lollumers vonden echter dat de kerk het best zou kunnen worden omgebouwd tot een soort van gemeenschapshuis, compleet met bijvoorbeeld bed & breakfast, een dorpswinkel en kunstenaarswerkplekken. In ieder geval willen vele dorpsbewoners dat ‘de prachtige kerk met die gereformeerde architectuur blijft bestaan en die kerkgeschiedenis levend kan houden’. Daarvoor is echter een investeerder nodig die brood ziet in de plannen.

Radio-interviews (deels in het Fries) over de plannen.