Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (32)

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van vrijdag 26 mei en  van 2, 9, 15 en 23 juni 1899 troffen we onder meer de onderstaande berichten aan betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.