Maranathakerk Rijnsburg verkocht

De Kleine Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft besloten de al eerder buiten gebruik gestelde  (voormalig gereformeerde) Maranathakerk te verkopen aan de familie Kralt, dezelfde die eerder al een nieuwe bestemming gaf aan de (eveneens voormalig gereformeerde) Petrakerk.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

De familie Kralt  gaat samenwerken met Peter en Elise Ravensbergen uit Rijnsburg. Laatstgenoemden gaan een deel van het gebouw exploiteren als maatschappelijke woon- en leefvoorziening onder de naam ‘Het Maranatha Huis’. De rest van de voormalige kerk zal door de familie Kralt worden verbouwd tot appartementen, die verhuurd worden aan mensen met een gemiddeld inkomen en aan starters, die het moeilijk hebben op de woningmarkt.

Aanvankelijk zette de kerkenraad de verkoopprocedure stop omdat de kopers niet of onvoldoende beantwoordden aan de door de kerkenraad gestelde eisen. Voordat de plannen kunnen worden verwezenlijkt zullen de kopers echter nog intensief moeten gaan overleggen met de Gemeente Katwijk, met de Erfgoedcommissie, de buurtbewoners en met anderen die er bij betrokken zijn. De eerste contacten zijn echter hoopgevend, zo deelde men mee.

De vroegere Petrakerk in Rijnsburg,

De kerkenraad van de Protestantse Protestantse Gemeente Rijnsburg gaf hierover het volgende persbericht uit:

“Er lijkt nu ook voor de Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat in Rijnsburg een passende nieuwe invulling te zijn gevonden. De Kleine Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg  heeft een principebesluit genomen tot verkoop van de kerk. Besloten is om de Maranathakerk te verkopen aan de geïnteresseerde koper, die haar financiële bod combineert met optimaal behoud van het monumentale karakter van de kerk, een combinatie biedt van wonen met maatschappelijke functie en zorgt voor het beschikbaar blijven van een deel van de kerkruimte. Nadat eerder de eveneens in 2016 gesloten Petrakerk een mooie, nieuwe bestemming heeft gevonden, gloort nu ook voor Maranathakerk een nieuwe toekomst”.

Over de verkoop van de Maranathakerk ontstond  in Rijnsburg destijds een stevig conflict, dat nu tot een eind gekomen lijkt te zijn.