Boek en lezing over “De ster en het kruis”

De gereformeerde Jodenzending in Antwerpen en Brussel (1931-1948).

Op maandag 17 februari 2020 zal in de protestantse kerk De Wijngaard in Antwerpen, België, een lezing gehouden worden over de gereformeerde Jodenzending in Antwerpen en Brussel, die plaatsvond tussen 1931 en 1948.

Het boek van Jan Maes.

Jan Maes, historicus en godsdienstwetenschapper, zal ’s avonds om 20 uur in De Wijngaard een lezing houden over dit onderwerp. Ook wordt dan een door hem geschreven boek gepresenteerd, dat als titel draagt: De ster en het kruis. De gereformeerde Jodenzending in Antwerpen en Brussel (1931-1948).

In het begin van de jaren ’30 van de vorige eeuw werd op verzoek van De Gereformeerde Kerken in Nederland begonnen met de zgn. Jodenzending in de toenmalige Gereformeerde Kerken van Antwerpen (1899-1979) en Brussel (1894-1979). Daar werden toen commissies ingesteld die tot taak hadden Joden te bekeren tot het christendom. Wekelijks reisden Nederlandse gereformeerde predikanten naar Antwerpen en Brussel om daarbij te helpen.

Jan Maes schreef een uitvoerige kerkhistorische studie over het onderwerp en raadpleegde daarvoor een grote hoeveelheid eigentijdse documenten en tijdschriften uit de archieven van de vroegere Gereformeerde Kerken van Antwerpen en Brussel en bestudeerde tevens  de archieven van het Nederlandse Deputaatschap Kerk en Israël van de GKN, dat aanvankelijk overigens Deputaten voor de Zending onder de Joden heette, in 1961 Deputaten voor de evangelieverkondiging onder Israël genoemd werd en uiteindelijk sinds 1976 met Deputaatschap voor Kerk en Israël werd aangeduid.

In de protestantse kerk De Wijngaard (Sanderusstraat 77, Antwerpen) worden de lezing en de boekpresentatie gehouden.

Vele vragen gesteld en beantwoord…

In (de lezing en) het boek worden vele vragen gesteld en beantwoord: Wie waren die missionaire predikanten uit Nederland? Hoe vatten ze hun zendingswerk op? Welke strategieën ontwikkelden zij? En  hoe reageerden de Joden zelf op de Jodenzending? Had dit zendingswerk eigenlijk wel succes? Welk effect had de aankomst van de bekeerling Czarnolewski (een tot rabbijn opgeleide protestantse Jodenzendeling, die in 1938 vanuit Wenen naar Antwerpen vluchtte)? En hoe was de situatie van Joden en van sommige Jodenchristenen in België vlak voor de Tweede Wereldoorlog? Hoe hebben de Tweede Wereldoorlog en de Shoah, en kort daarop ook het Zionisme en de aanstaande oprichting van een onafhankelijk Israël in 1948, de Jodenzending beïnvloed?

Na afloop van de lezing wordt het boek  ‘De ster en het kruis’ gepresenteerd en wordt de feestelijke boekpresentatie besloten ‘met een glaasje en een hapje’. Belangstellenden kunnen zich opgeven via e-mail: jan.maes3@telenet.be