Kerk Schaepmanstraat Tiel verkocht

De Protestantse Gemeente te Tiel heeft de voormalige gereformeerde kerk aan de  Doctor Schaepmanstraat onlangs verkocht aan de Stichting Sociaal Plein Tiel. Met de koper is afgesproken dat de kerk leeg, dus ook zonder orgel, zal worden opgeleverd.

Hopelijk wordt het orgel van de voormalige gereformeerde kerk te Tiel gespaard…


Het grote muziekinstrument werd in de jaren ’50 van de vorige eeuw gebouwd en heeft, zeker voor de kerkgangers, een cultuur-historische waarde. Maar de vraag is waar men met het orgel heen moet!   De kerkenraad is op zoek naar belangstellenden voor overname van het instrument, maar dat valt niet mee.

Sommigen menen dat – als het nergens opgeslagen kan worden – het misschien in de andere Tielse protestantse  kerk, de Sint Maartenskerk, zou kunnen worden geplaatst, maar dat is lang niet zeker. En als er anders geen koper komt blijft er weinig meer over dan het instrument te slopen, zo vreest men.