Afscheidsdienst kerk Schaepmanstraat Tiel zonder publiek

Uitzending van ‘sterk vereenvoudigde kerkdienst’ via lokale TV-zender.

In verband met het coronavirus zal de geplande ‘laatste dienst’ in de voormalig gereformeerde kerk aan de Schaepmanstraat te Tiel niet op de normale manier doorgaan.

De korte en lange banken van de voormalig gereformeerde kerk aan de Dr. Schaepmanstraat in Tiel zijn te koop… (foto via G. Kuiper te Appingedam).

De laatste dienst zou op zondag 22 maart 2020 in de kerk gehouden worden in verband met de verkoop van het kerkgebouw, maar in verband met de problemen die door het coronavirus worden veroorzaakt  wordt de viering door de kerkenraad op een andere manier gerealiseerd, namelijk door middel van de opname van een TV-registratie op vrijdag 20 maart 2020, die later bekeken kan worden.

‘Sterk vereenvoudige afscheidsdienst’.

De scriba van de Protestantse Gemeente Tiel deelde aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee, dat – omdat het gebouw is verkocht en de overdracht rond 1 april 2020  zal plaatsvinden –  een afscheidsdienst op een later tijdstip niet mogelijk is. De nieuwe eigenaar wil vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk met de noodzakelijke verbouwing beginnen. Daarom besloot het  moderamen om op vrijdag 20 maart een TV-registratie op te nemen van een sterk vereenvoudigde afscheidsdienst met behulp van de RegioTV Tiel, de Tielse lokale omroep.

Deze ‘afscheidsdienst’ zal natuurlijk plaatsvinden zonder publiek. De opname wordt uitgezonden via het reguliere TV-kanaal van RegioTV Tiel en zal wellicht te zien zijn via het YouTube-kanaal van RegioTV Tiel. Over dat laatste moeten nog afspraken worden gemaakt.

Banken te koop.

Zoals we al eerder meldden is de kerk aan de Schaepmanstraat verkocht aan de Stichting Sociaal Plein Tiel. Omdat de kerk verbouwd wordt  wil men de kerkbanken en -stoelen verkopen. De Stichting biedt deze spullen allereerst aan kerkleden van de Protestantse Gemeente te Tiel aan.

Voor de korte kerkbanken (die 237 cm lang zijn) wordt € 175 per stuk gevraagd, terwijl de lange banken in het middenvak (405 cm lang) voor € 200 per stuk worden aangeboden. Verder zijn er nog stoelen (van hout of van kunststof), die voor een prikje weggaan: € 5 per stuk. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de verbouwing en herinrichting van het voormalige kerkgebouw.