‘Iets van steun en troost’ geboden

Korte viering als afscheid kerk Schaepmanstraat Tiel

Door middel van een korte, twaalf minuten durende, TV-registratie heeft de Protestantse Gemeente Tiel op waardige wijze afscheid genomen van het voormalig gereformeerde kerkgebouw aan de Schaepmanstraat.

Vier gemeenteleden verzorgden samen de korte viering bij het afscheid van de kerk aan de Schaepmanstraat te Tiel (beeld: Regio TV Tiel).

De kerkenraad was zich ervan bewust dat – al wordt de wereld gevangen gehouden door de coronacrisis – het afscheid van de kerk  ‘waar bijna zeven decennia lang elke week gevierd is, waar getrouwd en gedoopt werd, kinderen naar de kindernevendienst gingen en dierbaren vanuit dit huis begraven werden’, niet geruisloos mocht plaatsvinden.

Met deze korte viering, waaraan (in de kerkzaal) werd meegewerkt door een viertal gemeenteleden, onder wie de predikanten  P.M. Bregman en  L.H. Stel, wilde de Protestantse Gemeente “recht doen aan allen die dierbare herinneringen hebben aan deze kerk. Zo kunnen we in deze moeilijke tijden iets van steun en  troost bieden”. In de korte liturgie stonden de liturgische voorwerpen, de Bijbel, het avondmaalsstel, het doopvont en de paaskaars, centraal. ‘Ze speelden immers in de afgelopen jaren een belangrijke rol en verbeelden nu het afscheid’.

‘… Blijf ons met Uw Woord nabij …’ (beeld: Regio TV Tiel).

De beslissing om de kerk te sluiten was niet makkelijk en veroorzaakte in de kerkelijke gemeente bij veel kerkgangers veel verdriet en teleurstelling. Juist daarom is de inzet van de kerkenraad, om deze viering ondanks alles op de geplande datum te laten doorgaan, zeer te prijzen.

De viering bij het afscheid van de kerk aan de Schaepmanstraat