HDC publiceert radioserie ‘Nieuw Protestants Peil’

Het leven in tijden van Corona heeft ook gevolgen voor het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC)  aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.  Medewerkers kunnen er niet komen en mensen die de daar bewaarde archieven willen raadplegen kunnen er niet terecht.

Daarom heeft HDC-medewerker Koos-Jan de Jager de radioserie Nieuw Protestants Peil, die ruim tien jaar geleden werd vervaardigd en uitgezonden, toegankelijk gemaakt voor het internet, zodat men de serie van 76 programma’s nu via de computer kan beluisteren.

De programma’s – handelend over de volle breedte van het protestantisme –  werden in 2008 en 2009 door het HDC vervaardigd in samenwerking met de journalist Koos van Noppen.  Zo werd de legendarische Trouw-journalist A.J. (Bert) Klei, die in 2008 overleed, herdacht en werd bijvoorbeeld nagegaan hoe het werk van de schrijver Jan Wolkers in gereformeerde kring werd beoordeeld.

Dit is zomaar een greep uit de vele onderwerpen die in Nieuw Protestants Peil aan de orde komen. Hoewel de opnamen alweer meer dan een decennium achter ons liggen, “leek het het HDC  de moeite waard de serie aan te bieden nu iedereen in tijden van Corona noodgedwongen meer thuis zit dan anders”.

Spotprent over dr. A. Kuyper.

Als redactie van GereformeerdeKerken.info introduceren we de serie voor wat onze website betreft met een uitzending over dr. Abraham Kuyper (1837-1920). Van daaruit kunt u natuurlijk de hele serie programma’s raadplegen.

Nieuw Protestants Peil, aflevering 61: de Kuyper-tentoonstelling in Maassluis