Geen herdruk van boek ‘God in de Oorlog’

Het boek ‘God in de Oorlog‘ door dr. J. Bank, dat destijds – ook na een interview met het dagblad Trouw  – grote ophef veroorzaakte, wordt niet herdrukt.

In het boek werd op grond van onjuiste en door de auteur niet onderzochte gegevens een foutief  beeld gegeven van de houding van de ‘leiding’  der Gereformeerde Kerken in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Daartegen kwamen destijds veel protesten en de website GereformeerdeKerken.info publiceerde vervolgens na uitvoerig onderzoek een gedetailleerd rapport onder de titel Het bommetje van Trouw, waarin aan de hand van de stukken de onjuistheid van de gegevens in het boek en in de publicaties in Trouw werd aangetoond.

De uitgever deelde aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat “de vorige druk wegens de tegenvallende verkoop uiteindelijk in prijs is opgeheven. Dit is tevens de reden dat er waarschijnlijk geen herdruk zal komen”.