Opening MFC Siddeburen uitgesteld

Jongstleden zondag was de eerste online-kerkdienst vanuit MFC-Siddeburen.

Zoals we eerder berichtten is de Protestantse Gemeente (voorheen de Gereformeerde Kerk) in het Groningse Siddeburen participant in het tot stand gekomen Multi Functioneel Centrum (MFC) in dat dorp.

Bovenaanzicht van de verbouwing.

Eigenlijk zou het nieuwe gebouw vandaag, 29 mei 2020, officieel geopend worden, maar door de corona-crisis kon dat niet doorgaan. In plaats daarvan kan men er vanaf maandag 1 juni 2020 een kijkje komen nemen, zij het in de vorm van een rondleiding in kleine groepjes.

De Protestantse Gemeente Siddeburen (de Gereformeerde Kerk wijzigde haar naam in ‘Protestantse  Gemeente’, overigens zonder dat er een fusie met een hervormde gemeente plaatsvond) ging destijds akkoord om haar kerkgebouw, de voormalige gereformeerde kerk aan de Oudeweg, onderdeel te laten worden van het MFC. Het nieuwbouwgedeelte van het Multifunctioneel Centrum Siddeburen – achter de kerk – is inmiddels gereed en werd al in gebruik genomen door Buurtzorg, een fysiotherapiepraktijk, de bibliotheek, ZonnehuisThuis en een huisartsenpraktijk.

De voormalige kosterswoning zal binnenkort afgebroken worden en daarna wordt de inrichting van het plein voor het MFC in een aantal fasen voorbereid en afgerond.

De kerkdiensten en het MFC.

De scriba van de Protestantse Gemeente Siddeburen deelde ons enige bijzonderheden mee over de verdere gang van zaken met betrekking tot het kerkgebouw. De kerkdiensten werden van 2018 tot aan de Corona-crisis gehouden in de grote zaal van De Viskenij in Siddeburen, het Gebouw voor Christelijke Belangen, in afwachting van de voltooiing van het MFC.

De Viskenij te Siddeburen.

Sinds er geen kerkdiensten meer mogelijk waren door de Corona-crisis worden, in samenwerking met zustergemeenten in de omgeving, om de beurt online-diensten opgenomen in de desbetreffende kerkgebouwen, die ’s zondags worden uitgezonden. Op zondag 24 mei 2020 werd vanuit het MFC-Siddeburen de eerste online-dienst opgenomen.

Na de crisis…

Het ligt in de bedoeling dat, als het ‘normale leven zich na de crisis weer herneemt’, de Protestantse Gemeente Siddeburen elke zondag haar kerkdiensten in de grote zaal van het MFC-Siddeburen gaat houden. Deze grote zaal van het MFC-Siddeburen bevindt zich in het oude kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk. Tot 2018 was dat de protestantse kerk, waar de kerkdiensten gehouden werden.

“Nu is voor iedereen duidelijk, dat er geen sprake meer is van een kerk. Het van binnen verbouwde kerkgebouw en de grote aanbouw erachter is nu samen het MFC-Siddeburen. Alleen de buitenkant van het kerkgebouw herinnert er aan dat dit de gereformeerde kerk was.

Het orgel van de Gereformeerde Kerk c.q. Protestantse Gemeente Siddeburen werd vóór de verbouw van de grote zaal afgebroken en gerestaureerd en wordt momenteel weer op haar oorspronkelijke plaats in de grote zaal teruggebracht, waar zij in de toekomst ’s zondags voor de kerkdiensten weer gebruikt kan worden, maar ook voor andere doeleinden, zoals orgelconcerten”.