MFC (met ‘kerkzaal’) Siddeburen in maart 2020 opgeleverd

Ruim vierhonderd belangstellenden kwamen naar het Open Huis dat op jl. 28 december 2019 in het Groningse Siddeburen gehouden werd in verband met de (ver-)bouw van het Multifunctioneel Centrum.

Zo ziet het plan er uit.

De uit 1912 daterende gereformeerde kerk, die in Siddeburen als protestantse kerk dienst doet, wordt van binnen ingrijpend verbouwd en – in verband met de aardbevingsproblematiek – vergaand verstevigd. Bovendien werd het achter de kerk gelegen (gedateerde) zalencentrum Rehoboth gesloopt en werd begonnen met de bouw van een nieuw – groter – zalencentrum, dat al zover gereed is dat het, naar men hoopt, in maart 2020 kan worden opgeleverd. Het is de bedoeling dat in het nieuwe zalencentrum onder andere de bibliotheek en de huisartsenpraktijk met apotheek gevestigd worden.

In het bestaande, verbouwde kerkgebouw presenteerde zich tijdens het Open Huis een aantal verenigingen als toekomstige gebruikers. Ook de Protestantse Gemeente zal van het MFC gebruik gaan maken. De huidige kerkzaal wordt verbouwd tot Multifunctioneel Centrum om de verenigingen in het dorp door de week een plek te geven om hier o.a. te kunnen vergaderen. Tevens kunnen er toneel-, muziek-, zangvoorstellingen, tentoonstellingen, exposities etc. worden gehouden.

Deze foto toont de bouwsituatie van een paar maanden geleden (foto: ’t Bokkeblad, Siddeburen).

Op het dak van het in aanbouw zijnde bijgebouw achter de kerk wordt – naast veel andere maatregelen die in het gehele complex worden toegepast – een groot aantal zonnepanelen aangebracht, zodat men ervan uitgaat dat het MFC energieneutraal zal zijn.

In het Kerkmagazine van Siddeburen wordt uitgebreid uit de doeken gedaan welke overwegingen ten grondslag lagen aan het kerkenraadsbesluit om de kerk over te dragen aan een onafhankelijke stichting, zodat subsidies voor de plannen verkregen konden worden. De teruglopende kerkgang zou op een gegeven moment problematisch worden om het gebouw nog te kunnen handhaven. Bovendien was de kerk nodig aan een stevige onderhoudsbeurt toe.

Het hele dorp werd betrokken bij het brainstormen over de toekomst van de kerkelijke gebouwen. Duidelijk werd dat men de kerk in elk geval wilde behouden, terwijl ook positief gedacht werd over het toekomstig structureel gebruik van de gebouwen. De kerkelijke gemeente besloot uiteindelijk de kerk los te laten en over te dragen aan een stichting, in de hoop dat de realisering van de plannen ten goede zou komen van de hele dorpsgemeenschap, mét behoud van een jarenlang gratis gebruik van de faciliteiten voor het houden van kerkdiensten.

Gehoopt wordt dat het nieuwe MFC in maart 2020 zal kunnen worden opgeleverd.