Archief GK Sleeuwijk-Woudrichem geordend

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Sleeuwijk-Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt.

De gereformeerde kerk te Sleeuwijk van opzij gezien.

De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf enkele jaren na haar ontstaan in 1836 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden. In deze notulen is allerlei informatie te vinden over de activiteiten van de Gereformeerde Kerk Sleeuwijk-Woudrichem, zoals de bouw van de Ontmoetingskerk in 1968 en het kerkelijk verenigingsleven, waar vooral voor de jeugd interessante initiatieven werden genomen.

Het kerkgebouw is gevestigd aan de Notenlaan te Sleeuwijk. In 2016 telde de Gereformeerde kerk te Sleeuwijk-Woudrichem ruimĀ  1.200 leden.

Inventaris van het Archief der Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem