Gemeente Hoogeveen praat voor haar beurt

De burgerlijke gemeente Hoogeveen publiceerde op 27 mei 2020 in haar uitgave Het Torentje een mededeling over een voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan aan de Leeuweriklaan te Hoogeveen. Deze zou gebaseerd zijn op de verkoop van een deel van de grond bij de protestantse, voormalig gereformeerde Oosterkerk.

De Oosterkerk te Hoogeveen.

In de publicatie werd gewag gemaakt van de plannen voor de bouw van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie, Het Gastenhuis genaamd. Dat tehuis zou dan op het terrein van de protestantse (voormalig gereformeerde) Oosterkerk aan de Hoogeveense Leeuweriklaan gebouwd moeten worden.

Dat betrof echter een misverstand. Weliswaar constateerde de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen al enige tijd teruglopend kerkbezoek en vermindering van andere kerkelijke activiteiten, zodat men in de Oosterkerk met minder ruimte toe zou kunnen.  Maar de plannen zijn (kennelijk in afwijking van plannen uit 2014, toen sprake was van verkoop van de Oosterkerk in uiterlijk 2019) om het hoofdgebouw met kerkzaal te behouden en de bijgebouwen af te breken. Op die plaats zou dan ruimte komen voor Het Gastenhuis.

De Protestantse Gemeente Hoogeveen deelde echter mee dat over de mogelijke verkoop nog geen besluit genomen is en dat de mededeling van de burgerlijke gemeente dan ook niet afkomstig is van de Kerkenraad of het College van Kerkvoogden. De kerkenraad betreurt deze gang van zaken omdat hij zorgvuldig te werk wil gaan. Eventuele voorstellen van de kerkenraad zullen dan ook t.z.t. – zoals het hoort – aan de gemeenteleden van de kerk worden voorgelegd.